Ochrona środowiska

Polsko-islandzkie rozmowy o polityce klimatycznej

Kwestie dotyczące współpracy w obszarze wodoru, geotermii i redukcji emisji CO2 były głównym tematem rozmów Wiceministra Klimatu i Środowiska, Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Islandii, Maríą Erla Marelsdóttir. Spotkanie odbyło się 4 listopada 2021 r. w Warszawie.

Jak podkreślił Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, Polska wspiera realizację celów klimatycznych i zdaje sobie sprawę, że konieczna jest transformacja krajowej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, gdyż brak działań będzie kosztował więcej niż wprowadzenie niezbędnych zmian. Zwrócił jednak uwagę, że w ramach transformacji należy ostrożnie podchodzić do zmian, które mogą prowadzić do większego obciążenia społeczeństwa i już na tym etapie należy odpowiednio zareagować na ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego.

– Modernizacja krajowego systemu energetycznego i zmniejszenie jego śladu węglowego to najlepszy sposób na zapewnienie konkurencyjności naszej gospodarki i złagodzenie wpływu polityki klimatycznej na ceny energii – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Przykładowym rozwiązaniem na osiągnięcie neutralności klimatycznej i utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu jest rozwój gospodarki wodorowej. Zgodnie z „Polską strategią wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” do 2030 r. Polska planuje 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych ze źródeł, procesów i technologii niskoemisyjnych, w tym w szczególności elektrolizerów. Do 2030 r. po polskich ulicach ma jeździć 800-1000 produkowanych w Polsce nowych autobusów wodorowych. Ponadto mają powstać minimum 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru i co najmniej 5 dolin wodorowych.

– Bardzo się cieszę na współpracę Grupy LOTOS S.A. z islandzkim Parkiem Zasobów Geotermalnych (GRP) w zakresie produkcji wodoru z wykorzystaniem bogactwa energii geotermalnej. Współpraca ta z pewnością umożliwi realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju najnowszych technologii, które przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce – podkreślił podczas spotkania Wiceminister, Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Spotkanie było też okazją do rozmów nt. rozwoju geotermii. Polska i Islandia mają już doświadczenie we współpracy w tym zakresie i jak podkreślał wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński ze względu na możliwość wymiany doświadczeń prace te powinny być kontynuowane.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama