Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM wraz LLC Gas TSO of Ukraine opublikował raport z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC), GAZ-SYSTEM wspierając LLC Gas TSO of Ukraine (GTSOU) w implementacji postanowień Trzeciego Pakietu Energetycznego UE, po raz pierwszy przeprowadził ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe pomiędzy polskim system wejścia-wyjścia i ukraińskim systemem wejścia-wyjścia.

Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdanie z oceny zapotrzebowania rynku. W raporcie oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach systemu wejścia-wyjścia GAZ-SYSTEM i systemu wejścia-wyjścia GTSOU oraz wskazano, że należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Ukrainy. 

Raport jest również dostępny do pobrania na stronie ENTSOG.

Więcej informacji:

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama