Wydarzenia - relacje

Zakończyła się X Konferencja „Instalacje Ochrony Środowiska w nowej rzeczywistości”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało X Konferencję “Instalacje Ochrony Środowiska w nowej rzeczywistości”, która odbyła się w dniach 13-14 października 2021 na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Uczestników powitała Dorota Kubek, Redaktor Naczelna Wydawnictwa.

 

Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska.

 

 

 

Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej ds. inwestycji, specjalistów ds. ochrony środowiska reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze oraz przemysł, przedstawicieli firm oferujących usługi oraz urządzenia dla ochrony środowiska, jak i dla zainteresowanych instytucji (RDOŚ, NFOŚiGW), samorządów i uczelni technicznych.

 

O dostosowaniu branży energetycznej do wymagań wynikających z Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania – stan po 17 sierpnia 2021 r. oraz wyzwania na przyszłość mówiła Monika Kosińska, Główny Specjalista z Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Rewizja dyrektywy IED omówił Michał Jabłoński, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

 

 

 

“Czy nowe technologie CCS mogą być lekarstwem dla energetyki węglowej i gazowej?” – to tytuł referatu, który wygłosił Paweł Woszczyk, Z-ca Dyrektora TGPE ds. Technicznych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

 

 

 

“Wieloaspektowy projekt „550” dla przyszłości Elektrowni Połaniec” – to tytuł referatu, który przedstawił Zdzisław Stalica, Dyrektor Pionu Zarządzania Środowiskiem w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

 

“Compliance środowiskowy – czyli jak zarządzać ryzykami środowiskowymi posiadanych instalacji i ich infrastruktury” – to tytuł referatu, który zaprezentowała dr Katarzyna Barańska, Radca Prawny, Partner | Head of Infrastructure & Environment w Kancelarii Prawnej Kochański & Partners.

 

Przegląd i analizę wybranych technologii oczyszczania gazów z procesów konwersji energii dokonał dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz z Wydziału Infrastruktury i Środowiska na Politechnice Częstochowskiej.

 

 

Modernizację instalacji odsiarczania spalin w celu przygotowania Enea Elektrownia Połaniec do nowych standardów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT omówił Henryk Skotnicki, Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń Pozablokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

O regeneracji katalizatorów SCR stosowanych w przemyśle energetycznym mówił dr Maciej Kapkowski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych na Uniwersytecie Śląskim.

 

 

 

“Aglomeracja cząstek PM2.5 w instalacjach odpylania spalin” – to tytuł referatu, który wygłosił dr inż. Andrzej Krupa z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

 

 

 

Hybrydowe instalacje oczyszczania gazów odlotowych i spalin omówił Łukasz Śliwiński z RAFAKO S.A. 

 

 

 

Bartłomiej Bobrowski, Radca w Biurze Oceny Ryzyka Technicznego w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. wygłosił prezentację pt. “Ubezpieczenie jako element inwestycji”.

 

 

Partnerem wydarzenia była Enea Elektrownia Połaniec SA.

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama