EkoMobility

Pojazdy hybrydowe dla Dolnego Śląska

Dziś na Dworcu Głównym we Wrocławiu powitano pierwszy pociąg hybrydowy zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W sumie, w ramach realizacji projektu Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, do taboru beneficjenta dołączy aż 6 hybrydowych pojazdów. Projekt dofinansowany był ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowe hybrydowe pojazdy, pn. Impuls 2, są niskopodłogowe, składają się z trzech członów i pomieszczą 300 pasażerów. Pojazdy są wyposażone w ogólnodostępny, bezprzewodowy internet, nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także kosze do segregacji odpadów. Komfort podróży wzrośnie dzięki zamontowanej klimatyzacji, podokiennym stolikom oraz gniazdkom elektrycznym i portom USB. W pociągach znajdują się też miejsca do przewozu rowerów.

Pociągi wyróżniają się pod względem ekologicznych rozwiązań. Są one wyposażone w dwusystemowy napęd elektryczno-spalinowy, umożliwiający obsługę każdego rodzaju tras, w tym zupełnie niezelektryfikowanych. Pociąg hybrydowy osiąga prędkość 160 km/h, poruszając się w trybie elektrycznym oraz 120 km/h w trybie spalinowym. Zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala również na redukcję emisji spalin.

Ponadto po raz pierwszy na świecie wykorzystano w Impulsach 2 technologię elektronicznego papieru jako informacji dla pasażerów, zastępując tym samym drukowane plakaty, które były dostępne w pojazdach. Są to kolorowe wyświetlacze oraz platformy do zdalnego zarządzania ich treścią. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, tylko w momencie zmiany wyświetlanej zawartości.

Oprócz pociągów hybrydowych, w ramach projektu zakupionych będzie też 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Koszt całkowity projektu to 314 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to 85 mln zł.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama