Paliwa dla energetyki

PGNiG i Black Cat planują wspólny rozwój działalności na Półwyspie Arabskim

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz katarska spółka Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podpisany list intencyjny zakłada, że PGNiG i Black Cat podejmą działania w celu ustalenia ram prawnych i operacyjnych dla potencjalnej wspólnej działalności w obszarze wydobycia węglowodorów. Spółki chcą połączyć doświadczenie oraz potencjały technologiczne, aby przygotować ofertę skierowaną na rynki największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego.

– Wspólną ambicją PGNiG i Black Cat jest dynamiczny rozwój działalności zagranicznej. Obie nasze spółki cechują najwyższe kompetencje, poparte bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Jestem przekonany, że łącząc nasze siły będziemy w stanie przygotować atrakcyjną ofertę, która zapewni nam przewagę konkurencyjną nawet na najbardziej wymagających i dojrzałych rynkach – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Elementem potencjalnej oferty mają być opracowane przez PGNiG rozwiązania cyfrowe „Smart Field”. Zastosowanie komputerowego modelowania złóż, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala zwiększyć efektywność wydobycia i poprawić rentowność produkcji węglowodorów. PGNiG z powodzeniem realizuje program „Smart Field” w Polsce, gdzie wdrożenie technologii informatycznych w działalności poszukiwawczo-wydobywczej pozwoliło spółce na zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego o ponad 11 mld m sześciennych (ok. 12% udokumentowanych zasobów wydobywalnych w dyspozycji spółki).

– Black Cat posiada szerokie kompetencje zdobyte przy realizacji projektów w formule „pod klucz”, m.in. w zakresie infrastruktury do przesyłu i magazynowania węglowodorów. Oprócz bogatego doświadczenia, atutem firmy jest jej struktura właścicielska, zwinny model operacyjny, wysokie kwalifikacje w zarządzaniu międzynarodowymi projektami oraz kultura organizacyjna nastawiona na osiąganie wyników i realizację założonych celów podkreślił Paolo Borchetta, CEO Black Cat Engineering and Construction.

Jako spółka w całości należąca do kapitału katarskiego, Black Cat może swobodnie działać w krajach należących do Rady Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council), które należą do wiodących producentów węglowodorów na świecie. W ubiegłym roku ich łączne wydobycie wyniosło ok. 937 mln ton ropy naftowej i 407 mld m sześc. gazu ziemnego. Udokumentowane zasoby węglowodorów państw członkowskich rady to ok. 71 mld ton ropy oraz 39 bilionów m3 gazu.

Potencjalna współpraca z Black Cat to kolejny krok do wzmocnienia obecności PGNiG w tej części świata. Spółka działa tu od 2018 r., kiedy wygrała rundę koncesyjną w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiercenie pierwszego odwiertu na koncesji, której udziałowcem jest PGNiG, zaplanowano na III kw. 2022 r. Sygnatariusze listu intencyjnego nie wykluczają jednak wspólnej działalności także na innych rynkach. W zakresie ich zainteresowania są m.in. kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji Centralnej oraz Afryki.

O PGNiG

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA, a także zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach europejskich oraz handlem LNG. Chce zaangażować się w wykorzystanie biometanu oraz magazynowanie i dystrybucję wodoru. Realizuje projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.

O Black Cat Engineering & Construction

Black Cat Engineering & Construction specjalizuje się w projektach typu EPC (Engineering-Procurement-Construction) dla branży naftowo-gazowej, petrochemicznej i energetycznej. Spółka zatrudnia 1500 pracowników i posiada 40 lat doświadczenia, przede wszystkim na rynku katarskim. Klientami Black Cat są m.in. Qatar Petroleum, Qatargas, Ras Gas, Chevron Phillips i Shell. Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i QHSAS 18001:2007. Black Cat z powodzeniem realizuje program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którego celem jest wdrożenie praktyk CSR zgodnych z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez ONZ. Wyłącznym właścicielem Black Cat Engineering & Construction jest Qatar Investment & Projects Development Holding Company (QIPCO).

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PGNiG SA i Black Cat Engineering & Construction: Paolo Borchetta, CEO Black Cat Engineering and Construction (po lewej); Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA (w środku); Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama