Elektroenergetyka

Spotkanie Ministra Klimatu i Środowiska z Ministrem Energii Litwy

Minister Michał Kurtyka wziął udział w Polsko-Litewskich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 17 września 2021 r. w Warszawie.

Współpraca energetyczna od kilku lat jest ważnym komponentem relacji Polski i Litwy. Wyrazem tego było zawarcie podczas 1. polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie w 2018 r. porozumienia ws. strategicznej współpracy energetycznej. W ciągły rozwój naszej współpracy energetycznej z Litwą bezpośrednio zaangażowany jest również – obecny na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym – Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Dziś w ramach stolika dot. polityki energetycznej, wspólnie z Ministrem Dainiusem Kreivysem, omówiliśmy kluczowe bieżące kwestie naszej współpracy w ramach trzech następujących bloków tematycznych: elektroenergetyka, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, zeroemisyjne źródła energii w kontekście transformacji energetycznej dla klimatu – powiedział Minister Michał Kurtyka.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama