Ochrona środowiska

Za nami 3 dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Wyzwania klimatyczne, pakiet „Fit for 55” i ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Karpatach to główne tematy poruszone podczas paneli z udziałem kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w trakcie trzeciego dnia XXX Forum Ekonomicznego. W dyskusjach, które odbyły się 9 września 2021 r. w Karpaczu, wzięli udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka i wiceminister Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody.

Jak podkreślił Minister Klimatu i Środowiska podczas panelu „Być albo nie być “Fit for 55” – polski punkt widzenia”, pakiet Fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r.

– Nowy cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce, w tym przy wsparciu ze środków unijnych. Przedstawione rozwiązania będą miały znaczący wpływ na naszą gospodarkę i dlatego analizujemy obecnie szczegóły zawarte w pakiecie oraz ich potencjalne konsekwencje – powiedział.

Szef resortu klimatu i środowiska zwrócił także uwagę, że kwestię realności realizacji zobowiązań redukcyjnych należy postrzegać dużo szerzej niż tylko przez pryzmat skuteczności w ochronie klimatu.

– Zobowiązania te służą przede wszystkim ochronie klimatu jednak ich wdrażanie ma ogromny wpływ na sprawy gospodarcze i społeczne. W naszej opinii możliwa jest realizacja ambitnej polityki klimatycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu kwestii społecznych, ale wymaga to również odpowiednich mechanizmów finansowych zapewniających odpowiednie wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i kompensujące ewentualne negatywne skutki prowadzonych działań – wyjaśnił.

Minister Kurtyka wziął również udział w debacie pn. „Jak właściwie podchodzić do wyzwań klimatycznych”. Podczas dyskusji minister klimatu i środowiska zaznaczył, że istotne podczas transformacji jest także zagwarantowanie by firmy w celu obniżenia kosztów produkcji, nie decydowały się na prowadzenie działalności poza Polską, co miałoby wpływ m.in. na konkurencyjność naszej gospodarki.

Z kolei w trakcie panelu „Nowa polityka klimatyczna w Karpatach – jak skutecznie chronić dziedzictwo przyrodnicze w Karpatach. Potencjał parków narodowych”, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska mówiła, że bogactwo różnorodności biologicznej stanowi potencjał Polski, który odpowiednio wykorzystany może wpłynąć na wzrost konkurencyjności na poziomie regionalnym i lokalnym.

– Parki narodowe oprócz zasadniczej funkcji ochronnej są również udostępniane dla celów turystycznych i prowadzą działania edukacyjne, wpływając na proprzyrodnicze postawy, co jest ważne zwłaszcza w dobie zmian klimatu – podkreśliła.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama