OZE

Enea Innowacje i Politechnika Lubelska będą wspólnie pracować nad technologią utylizacji paneli fotowoltaicznych

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej razem ze specjalistami z Enei Innowacje będą wspólnie uczestniczyli w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących ograniczenia odpadów przemysłowych. Uczelnia i spółka z Grupy Enea podpisały umowę o współpracy. Jednym z wyzwań będzie opracowanie technologii dotyczącej utylizacji paneli fotowoltaicznych.

W trosce o naturę i zgodnie z wytycznymi środowiskowymi, opracowywana zostanie technologia utylizacji paneli fotowoltaicznych oraz powstanie metoda zagospodarowania popiołów lotnych ze współspalania biomasy. Rozwiązania technologiczne uzyskane w wyniku ukierunkowanych w tym zakresie prac badawczo-naukowych przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Celem jest wykorzystanie odpadów przemysłowych tak, aby móc je powtórnie zagospodarować w procesach produkcyjnych. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej oraz Jacek Dziuba, Prezes Enei Innowacje.

– Politechnika Lubelska jest uczelnią techniczną i komercjalizacja badań naukowych to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Mam nadzieję, że podpisana dzisiaj umowa o współpracy ze spółką z Grupy Enea przyniesie wymierne korzyści naszej uczelni oraz polskiej gospodarce w postaci wdrożenia w przemyśle wypracowanych rozwiązań – stwierdził prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Politechniki Lubelskiej.

Rolę i znaczenie powtórnego zagospodarowania odpadów i urządzeń przemysłowych podkreślali również przedstawiciele Grupy Enea.

– Sektor OZE wymaga ciągłego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze technologie, co pozwoli w przyszłości jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. Równocześnie naszym zadaniem jest też dbanie o środowisko naturalne i poszukiwanie rozwiązań, które spełniają kryteria gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zagospodarowania wyeksploatowanych urządzeń, gdy zostaną zastąpione nowocześniejszymi technologiami. Jestem przekonany, że współpraca Enei Innowacje i Politechniki Lubelskiej przyniesie nowatorskie rozwiązania wspierające rozwój OZE w Polsce – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei.

– Naszym celem jest uzyskanie efektu końcowego w postaci wykreowania, wdrożenia i stosowania innowacji w obszarze szeroko rozumianej energetyki, dedykowanych m.in. liniom biznesowym i spółkom z Grupy Enea. Jestem przekonany, że taką możliwość da nam nawiązanie współpracy z Politechniką Lubelską i jej naukowcami – podkreślił Jacek Dziuba, Prezes Enei Innowacje.

Enea Innowacje jest spółką z Grupy Enea zajmującą się innowacjami, w tym inwestycjami kapitałowymi w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu (start-up’y) oraz działalnością badawczo-rozwojową. Enea Innowacje poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz będą wykorzystywać najnowsze możliwości technologiczne w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności systemu energetycznego. Obszary tematyczne, w których Enea Innowacje poszukuje nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych, to przede wszystkim: gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, big data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, internet rzeczy oraz obsługa klientów.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama