OZE

Aplikacja PGNiG „skroi na miarę” ofertę fotowoltaiki dla klientów

PGNiG Obrót Detaliczny, we współpracy z Centrum Startupowym InnVento, przygotowuje pilotażowy projekt aplikacji LeadGen – prototyp symulatora modelu nasłonecznienia i oceny zapotrzebowania na docelową moc instalacji. Oprogramowanie zbierze kluczowe parametry dla rozwiązań fotowoltaicznych, jak położenie nieruchomości, nasłonecznienie, wysokość budynków oraz zbada jakość powietrza. Aplikacja LeadGen będzie stosowana w ramach programu „Fotowoltaika dla domu”.

Wykorzystując dostęp do danych przestrzennych z portalu Geoportal, aplikacja pobierze szczegółowe informacje na temat budynków, np. liczbie kondygnacji, czy położeniu nieruchomości. Na podstawie fotomap określi wysokość drzew, które rzucają cień na budynek. Integracja aplikacji z serwisem z danymi o jakości powietrza w Polsce – airly.org, pozwoli ustalić skalę zanieczyszczenia, które wpływa na czystość oraz sprawność paneli słonecznych. Oprogramowanie pobierze oraz przeanalizuje historyczne dane pogodowe w celu oceny poszczególnych obszarów pod kątem zmienności pogody. Oceni również odległość od pobliskiej infrastruktury, jak sieci energetyczne, zabudowania, drogi oraz instalacje gazowe na potrzeby alternatywnego źródła energii.

– Dzięki ofercie PGNiG, osoby zainteresowane wykorzystaniem energii fotowoltaicznej będą mogły liczyć na indywidualny dobór rozwiązania wraz z wymiarowaniem i montażem instalacji. Nasza aplikacja pozwoli na wynikową analizę danych w zintegrowanej, przystępnej dla użytkownika końcowego formule. W konsekwencji umożliwi przygotowanie wysokiej jakości oraz „skrojonej na miarę” oferty dla klientów indywidualnych – powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG.

Rezultaty Projektu LeadGen, realizowanego przez startup BitPeak, będą wdrożone przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT), który jest operatorem programu akceleracyjnego, finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowo włączony zostanie – jako projekt wprowadzający rozwiązania cyfrowe – do Programu Cyfryzacji „Procesor”, odpowiadającego za implementację cyfrowych rozwiązań, opartych na innowacyjnych technologiach informatycznych, w GK PGNiG.

Zadaniem aplikacji będzie zebranie oraz analiza, przy użyciu sztucznej inteligencji, informacji z kilkunastu ogólnodostępnych baz danych, m.in. z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, serwisu informacji o jakości powietrza, czy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

O programie „Fotowoltaika dla domu”

Obecnie PGNiG Obrót Detaliczny realizuje program „Fotowoltaika dla domu” w modelu współpracy partnerskiej. Oferta obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym doradztwo, w zakresie doboru technologii oraz przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Program jest skierowany pilotażowo do konsumentów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach oraz przylegających do nich miastach i powiatach.

Klienci zainteresowani korzystaniem z energii fotowoltaicznej, w ramach oferty, będą mogli liczyć na indywidualny dobór rozwiązania do własnych potrzeb wraz z wymiarowaniem i montażem instalacji. Za realizację procesu sprzedaży i instalację modułów fotowoltaicznych będą odpowiedzialni zewnętrzni partnerzy PGNiG.

https://pgnig.pl/fotowoltaika-dla-domu

O innowacyjnych programach w PGNiG

Centrum startupowe Innvento:

Podstawą działań PGNiG w obszarze innowacji, jest InnVento – marka stworzona przez PGNiG SA. Współpracując z małymi i średnimi przedsiębiorstwami technologicznymi, w tym ze startupami, InnVento rozwija projekty pilotażowe. Dzięki nim, spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG mogą przetestować wybrane pomysły technologiczne, by następnie zastosować niektóre z nich.

Centrum startupowe InnVento odpowiada m.in. za współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym przy programie akceleracji startupów.

https://innvento.pl/

Program cyfryzacji „Procesor”:

Program cyfryzacji „Procesor” został zapoczątkowany w czerwcu 2021 r. i ma służyć wprowadzeniu cyfrowych rozwiązań do już istniejących i wykreowaniu nowych produktów i usług grupy PGNiG oraz usprawnieniu procesów wewnętrznych.

Koncentruje się na automatyzacji procesów, wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz narzędzi uczenia maszynowego. W ramach programu objęte zostaną również inne technologie, w których PGNiG dostrzeże potencjał na optymalizację działalności operacyjnej lub które pozwolą wykreować nowe rozwiązania, produkty czy usługi.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama