News » Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów…

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022

3 sierpień 2021 Możliwość komentowania Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022 została wyłączona Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022' on Facebook Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022' on Email Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2020 r. oraz ustalił jej koszty na 2022' on Print Friendly

Korekta kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 r.

Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[1], Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego za 2020 r. dla wytwórców uczestniczących w tym roku w programie pomocowym realizowanym na podstawie tej ustawy.

W 2020 r. w tym programie uczestniczyli następujący wytwórcy:

  • ZE PAK (dawniej Elektrownia Pątnów II),
  • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna[2],
  • CEZ Chorzów,
  • Elektrociepłownia „Zielona Góra.

Tab. 1. Rozliczenie pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej za 2020 r. (w tys. zł)

Uwaga: pusta komórka oznacza, że dany Wytwórca nie bierze udziału w programie pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego

W 2020 r. wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych o łącznej wysokości 118,5 mln zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono wysokość korekt rocznych dla wszystkich czterech wytwórców, którzy uczestniczyli w 2020 r. w programie, a suma tych korekt wynosi 98,6 mln zł. Dodatkowo, korekty kosztów odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym w 2020 r. wyniosły 30,4 mln zł.

Tak więc ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom za 2020 r., z uwzględnieniem otrzymanych przez wytwórców zaliczek i ustalonych korekt wynosi 247,5 mln zł. W porównaniu z 2019 rokiem wytwórcy otrzymali o ok. 3% mniejszą kwotę pomocy publicznej.

Zobowiązania i należności z tytułu decyzji Prezesa URE w sprawie korekt rocznych zostaną uregulowane między wytwórcami a Zarządcą Rozliczeń w ustawowym terminie do 30 września 2021 r.

Zaktualizowana wysokość kosztów osieroconych na 2022 r.

W drodze decyzji administracyjnych Prezes URE zaktualizował również kwoty kosztów osieroconych dla wytwórców na 2022 r. Od 2021 r. w systemie uczestniczą już tylko trzy podmioty: dawna Elektrownia Pątnów II (dziś Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin), CEZ Chorzów oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra”. Łączna kwota tzw. kosztów osieroconych na 2022 r. dla tych trzech wytwórców energii wyniesie ponad 107 mln zł.

Tab. 2. Kwoty kosztów osieroconych wytwórców po aktualizacji

***


[1] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ( Dz.U. 2019, poz. 1874).

[2] Jest to ostatni rok, gdy ten wytwórca uczestniczy w programie. Do końca sierpnia 2021 r. dla tego wytwórcy regulator sporządzi rozliczenie końcowe.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 3 sierpień 2021 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć