Elektroenergetyka

Minister Michał Kurtyka na nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska (ENVI)

Pakiet Fit for 55, przygotowania do konferencji klimatycznej COP26, różnorodność biologiczna i dzikie zapylacze to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Lublanie. 20 lipca 2021 r. w obradach wzięli udział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka i Podsekretarz Stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak zaznaczył w trakcie posiedzenia minister Michał Kurtyka, Polska docenia ciężką pracę KE i wysiłek włożony w przygotowanie pakietu fit for 55  określającego, w jaki sposób zostanie wdrożony wcześniej uzgodniony cel redukcyjny UE 2030. Pakiet stanowi kompleksowy zestaw przepisów z nowymi elementami, takimi jak CBAM, z których część Polska przyjmuje z zadowoleniem, a część będzie jeszcze wymagała pogłębionych dyskusji.

Minister podkreślił też, że dyskusja nad elementami pakietu w żadnym wypadku nie może doprowadzić do ich wychodzenia poza już przyjęte ustalenia rady Europejskiej bądź sprawy zarezerwowane do decyzji liderów Państw i Rządów.

– Nie możemy dopuścić, aby wprowadzane rozwiązania spowodowały nadmierne obciążania najuboższych grup społecznych, tym samym pogłębiając zjawisko ubóstwa energetycznego – podkreślił Minister Michał Kurtyka.

W trakcie posiedzenia Rady UE ds. Środowiska odbyła się też sesja mająca na celu wymianę poglądów dotyczących przygotowań do konferencji klimatycznej COP26. Jak zaznaczyła strona polska, sukces COP26 powinien być mierzony wzrostem ambicji. Po ustaleniu planów realizacji globalnego celu redukcji CO2 w Unii Europejskiej, czas by inni podążyli za Europą.

Drugi dzień obrad był okazją do rozmów na temat dokumentu „Globalne Ramy dla Bioróżnorodności po 2020 r.”. Zdaniem strony polskiej w celu zapewnienia sukcesu negocjacji tego dokumentu konieczne jest wypracowanie wskaźników, które pozwolą na monitorowanie postępów w realizacji przedstawionych w nim założeń. Konieczne jest też zapewnienie synergii pomiędzy polityką ochrony i odtwarzania bioróżnorodności oraz polityką klimatyczną.

Inna poruszaną w na posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska kwestią były dzikie zapylacze. W Polsce liczba pni pszczelich wzrosła z 1 246 tys. w 2003 r. do 1 766 tys. w 2020 r. Przyczyniło się do tego wsparcie środków publicznych, których roczny budżet w 2020 r. wyniósł prawie 34 mln zł, a na 2021 r. planuje się ok. 44 mln zł. Ponadto Wspólna Polityka Rolna promuje działania mające na celu ochronę zapylaczy poprzez m.in. tworzenie bazy pokarmowej, ochronę siedlisk zapylaczy oraz ograniczenie/zakazy w stosowaniu pestycydów.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama