Paliwa dla energetyki

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Polityki Surowcowej Państwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – dokument, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców. Resort klimatu i środowiska przystępuje także do prac związanych z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Polityki Surowcowej Państwa.

Polityka Surowcowa Państwa (PSP) stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze Środowisko. SOR definiuje PSP jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami, a także adekwatnych – związanych z tym – zmian prawnych i instytucjonalnych. Zgodnie z założeniami SOR, PSP wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do najważniejszych celów szczegółowych przewidzianych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa zaliczać się będzie:

1. Zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi.

2. Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin.

3. Zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej.

4. Ochrona złóż kopalin.

5. Współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców.

6. Pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

7. Zapewnienie spójności  strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

8. Upowszechnianie wiedzy.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 30 dni od 9 lipca 2021 r. na adres: Departament.Nadzoru.Geologicznego@klimat.gov.pl

Materiały

Formularz zgłaszania uwag do PSP
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PSP.docx 0.01MB
ProjektPolityka Surowcowa Państwa do Konsultacji Międzyresortowych
Projekt​_Polityka​_Surowcowa​_Państwa​_8072021​_r​_do​_Konsultacji​_Międzyresortowych.docx 2.61MB

Działy

Reklama