Wydarzenia - relacje » W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej

W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej

28 Cze 2021 Możliwość komentowania W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej została wyłączona Share 'W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej' on Facebook Share 'W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej' on Email Share 'W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej' on Print Friendly

Założenia strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – to wiodący temat III Forum Energetyki Rozproszonej, które odbyło się dzisiaj z udziałem wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej w Krakowie. List do uczestników Forum wystosował Wicepremier Jarosław Gowin.

– Wykorzystajmy dobrze czas, który połączył uczestników Forum Energetyki Rozproszonej. Chcę przypomnieć Państwu o sprawie, która jest szczególnie ważna dla naszego resortu i dla całej gospodarki. To sprawa dostępu przemysłu, biznesu przedsiębiorstw energochłonnych, ale także sektora MŚP – do źródeł taniej i czystej energii. To warunkuje nie tylko ich rozwój, ale także obecność na rynku i konkurencyjność. To warunkuje nowe inwestycje w Polsce – napisał w liście do uczestników Forum Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin.

– Aby się rozwijać, gospodarka potrzebuje przecież nowych bodźców, nowych impulsów. Zwłaszcza teraz, po okresie hamowania w czasie pandemii. Projekty – w szczególności te, które zakładają współpracę z przemysłem energochłonnym – opierają się też na współdziałaniu z całym systemem elektroenergetycznym. Opierają się zatem na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Takie działania są zgodne z kierunkami rozwoju energetyki w całej UE. I takie projekty będą przez rząd wspierane. Dlatego też zwracam się do uczestników Forum z apelem o rozwój współpracy, którą rozpoczęliśmy w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu. W dialogu chcielibyśmy wspólnie opracować koncepcje, metody działania i wizje rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu – napisał Wicepremier.

Lokalny wymiar transformacji energetycznej

Wiodącym tematem były kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Uczestnicy Forum dyskutowali też o prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych.

– Przyszłość energetyki rozproszonej to działania wspólne – pojedynczy prosument ma niewielki wpływ na otoczenie sieciowe – ale poprzez działanie społeczne, koordynację produkcji i konsumpcji energii w swoim środowisku – już może być częścią organizmu, który staje się ośrodkiem skutecznego działania – mówiła Wiceminister Anna Kornecka.

– W Polsce mamy prężne organizacje o dużym wpływie na lokalny rynek energii – klastry energii. Ta niesformalizowana struktura nadaje się doskonale do połączenia działań wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych rozwojem czystej i racjonalnej energetyki – samorządów, biznesu, nauki ale także prosumentów – dodała.

O Forum

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m. in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Wpis został opublikowany 28 Cze 2021 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć