Wydarzenia - relacje

W Krakowie odbyło się III Forum Energetyki Rozproszonej

Założenia strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – to wiodący temat III Forum Energetyki Rozproszonej, które odbyło się dzisiaj z udziałem wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej w Krakowie. List do uczestników Forum wystosował Wicepremier Jarosław Gowin.

– Wykorzystajmy dobrze czas, który połączył uczestników Forum Energetyki Rozproszonej. Chcę przypomnieć Państwu o sprawie, która jest szczególnie ważna dla naszego resortu i dla całej gospodarki. To sprawa dostępu przemysłu, biznesu przedsiębiorstw energochłonnych, ale także sektora MŚP – do źródeł taniej i czystej energii. To warunkuje nie tylko ich rozwój, ale także obecność na rynku i konkurencyjność. To warunkuje nowe inwestycje w Polsce – napisał w liście do uczestników Forum Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin.

– Aby się rozwijać, gospodarka potrzebuje przecież nowych bodźców, nowych impulsów. Zwłaszcza teraz, po okresie hamowania w czasie pandemii. Projekty – w szczególności te, które zakładają współpracę z przemysłem energochłonnym – opierają się też na współdziałaniu z całym systemem elektroenergetycznym. Opierają się zatem na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Takie działania są zgodne z kierunkami rozwoju energetyki w całej UE. I takie projekty będą przez rząd wspierane. Dlatego też zwracam się do uczestników Forum z apelem o rozwój współpracy, którą rozpoczęliśmy w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu. W dialogu chcielibyśmy wspólnie opracować koncepcje, metody działania i wizje rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu – napisał Wicepremier.

Lokalny wymiar transformacji energetycznej

Wiodącym tematem były kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Uczestnicy Forum dyskutowali też o prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych.

– Przyszłość energetyki rozproszonej to działania wspólne – pojedynczy prosument ma niewielki wpływ na otoczenie sieciowe – ale poprzez działanie społeczne, koordynację produkcji i konsumpcji energii w swoim środowisku – już może być częścią organizmu, który staje się ośrodkiem skutecznego działania – mówiła Wiceminister Anna Kornecka.

– W Polsce mamy prężne organizacje o dużym wpływie na lokalny rynek energii – klastry energii. Ta niesformalizowana struktura nadaje się doskonale do połączenia działań wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych rozwojem czystej i racjonalnej energetyki – samorządów, biznesu, nauki ale także prosumentów – dodała.

O Forum

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m. in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Działy

Reklama