Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Trzy giełdy – jeden cel. Polska, Grecja i Rumunia współpracują na rzecz rozwoju rynków energii i gazu w Europie

23 czerwca 2021 r. podpisano w Atenach Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy trzema organizacjami: Towarową Giełdą Energii, Hellenic Energy Exchange Group oraz Romanian Commodities Exchange (Bursa Romana de Marfuri).

Porozumienie potwierdza wspólną wolę promowania owocnej i długoterminowej współpracy pomiędzy trzema organizacjami: polską Towarową Giełdą Energii, grecką Hellenic Energy Exchange Group oraz rumuńską Romanian Commodities Exchange.

Jak stwierdził Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE, będzie ono początkiem wzajemnych relacji pomiędzy różnymi rynkami na linii północ–południe, w ramach regionów Europy Środkowo-
-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, co jego zdaniem pomoże w kreowaniu wartości dodanej dla giełd energii i gazu w tej części kontynentu.

Podpisany dokument wyznacza ramy umożliwiające stronom ocenę możliwości w zakresie funkcjonowania giełd energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz określenie obszarów praktycznych prac zmierzających do udoskonalania obecnych i tworzenia nowych usług dla uczestników rynku. Biorąc pod uwagę zainteresowanie rynkami gazu w Europie, w szczególności w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, oraz spodziewane w ich obrębie zmiany, Porozumienie definiuje szereg celów i otwiera drogę dla wspólnych inicjatyw, które wniosą do otoczenia giełdowego nową jakość.

Według profesora George’a Ioannou, Prezesa Hellenic Energy Exchange Group, nowo podpisany dokument jest wyrazem trwałego ducha współpracy pomiędzy trzema organizacjami, a także mapą drogową, która będzie rozwijana wraz z dalszymi działaniami popularyzującymi innowacyjne i zrównoważone rozwiązania.

Gabriel Purice, Prezes Romanian Commodities Exchange, wyraził przekonanie, że współpraca przyniesie oczekiwane efekty, a promowane w jej ramach pomysły skutecznie doprowadzą do bardziej efektywnego wykorzystania regionalnych zasobów. Jednocześnie zaznaczył, że inicjatywa ta stanowi atrakcyjny model, a przystąpieniem do niej mogą być zainteresowane inne podmioty działające w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama