Ciepłownictwo

TAURON przyspiesza rozbudowę sieci ciepłowniczej

TAURON przyspiesza przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej w metropolii śląsko-dąbrowskiej. To efekt ożywienia w budownictwie i programu walki z niską emisją. W oparciu o podpisane umowy z odbiorcami, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt.

Jeszcze w tym roku TAURON przyłączy do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 rok zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji.

– Ciepło sieciowe jest coraz częściej tzw. pierwszym wyborem jeśli chodzi o sposób ogrzewania nowych budynków w mieście. Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach, to nowoczesny sposób ogrzewania, który w bezpieczny i bezobsługowy sposób zapewnia komfort cieplny oraz dostawę ciepłej wody bez względu na porę roku – mówi Jacek Uhryn, Prezes Zarządu TAURON Ciepło.

W najbliższych miesiącach do odbiorców ciepła sieciowego TAURONA dołączą miedzy innymi kompleks usługowy „Stary Dworzec” w Katowicach (ul. Dworcowa 8), kompleks biurowo-usługowy „Global Office Park” przy ulicy Mickiewicza, a także budynek przy ulicy Warszawskiej 7 (dawna siedziba Banku PKO). Dodatkowo w 2021 r. zakończone zostaną prace związane z przyłączeniem ciepła do budynków nowych osiedli mieszkaniowych w Katowicach – przy ulicach Bytkowskiej, Barbary, Ceglanej, Sikorskiego i Johna Baildona. Ogrzewanie sieciowe uzyskają też budynki nowego osiedla przy ulicy Słonecznej oraz Domino Park w Siemianowicach Śląskich. W tym roku zaplanowano również zakończenie prac przyłączeniowych dla drugiego biurowca KTW przy ulicy Roździeńskiego w Katowicach.

Łącznie do 2026 r. sieć ciepłownicza TAURON Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt. Liczba ta ma związek ze znacznym ożywieniem na rynku budowlanym oraz rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów. Ciepło sieciowe jest nie tylko najwygodniejszym sposobem ogrzewania nieruchomości, charakteryzuje się także wysoką sprawnością.

– W najbliższych latach, planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MW ciepła rocznie. Chcemy aby około 20% przyłączeń stanowiły budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu, czyli takie, w których dotychczas funkcjonowało ogrzewanie węglowe – dodaje Prezes TAURON Ciepło.

#WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj

Niezależnie od tego, w ramach programu walki z niską emisją, Spółka realizuje przyłączenia istniejących nieruchomości. Zgodnie z zawartymi umowami, w najbliższych latach przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło 184 budynków na terenie całej aglomeracji.

Tylko w Katowicach do końca br. przyłączonych zostanie 16 nieruchomości mieszkalnych wielorodzinnych, a kolejnych 40 uzyska ogrzewanie sieciowe w 2022 r.

Ogrzewanie sieciowe jest jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w zaawansowanych technologicznie elektrofiltrach, których sprawność w TAURON Ciepło wynosi aż 99,9%.

W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, do 2023 r. TAURON Ciepło może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe, których podłączenie bez dofinansowania byłoby niemożliwe.

Tylko w ramach likwidacji smogu, TAURON Ciepło zawarł umowy oraz wydał warunki techniczne, na poziomie około 16 MW mocy cieplnej. Kolejne 6 MW zgodnie z założeniami Programu Likwidacji Niskiej emisji, jest w trakcie uzgodnień. Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu Programu powinny zostać wykonane w latach 2022-2023 r. Oznacza to, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi formalne dofinansowania w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, zatem mieszkańcy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama