OZE

Pomysł na zielone inwestycje na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach

Energa Green Development (EGD), spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, nawiązała partnerstwo z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (WMSSE).

Spółka została powołana jako centrum skupiające kompetencje w zakresie rozwoju lądowych projektów OZE i nadzoru inwestycyjnego nad ich realizacją. W tym celu EGD w pierwszej kolejności wykorzystywać będzie grunty należące do spółek Grupy ORLEN. Spółka aktywnie poszukuje też okazji do wydzierżawienia terenów inwestycyjnych na rynku zewnętrznym.

Pierwszymi podmiotami spoza Grupy ORLEN, z którymi Energa Green Development będzie współpracować w zakresie pozyskania gruntów, będą PSSE oraz WMSSE. Spółka podpisała z nimi w połowie czerwca listy intencyjne, w których strony każdorazowo potwierdziły wolę wzajemnej współpracy w celu rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. W obu dokumentach strony wyraziły gotowość wzajemnej współpracy w zakresie m. in. wyboru optymalnych terenów pod realizację planowanych przez Energę Green Development projektów w ramach modelu biznesowego dobranego przy wsparciu społeczności lokalnych i polskiego łańcucha dostaw. Sygnatariusze obu listów intencyjnych zakładają również możliwość współpracy w zakresie przygotowania niezbędnych analiz inwestycyjnych i biznesowych.

Spółka szuka kolejnych partnerów

Inni właściciele gruntów zainteresowani współpracą z Energą Green Development mogą kontaktować się ze spółką poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej energagreendevelopment.pl. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane, a z autorami najatrakcyjniejszych inwestycyjnie ofert, spółka skontaktuje się z m. in. w celu przeprowadzenia wizji lokalnych potwierdzających przydatność terenów pod budowę OZE (np. nasłonecznienie, wietrzność).

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama