News » Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE

Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE

10 cze 2021 Możliwość komentowania Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE została wyłączona Share 'Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE' on Facebook Share 'Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE' on Email Share 'Grupa ORLEN wykorzysta wiedzę i doświadczenie Energi w rozwoju OZE' on Print Friendly

Nowa spółka Energa Green Development zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie ORLEN. Podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowywanie projektów, jak też nadzór nad ich budową.

Nowoczesna energetyka jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju zapisanych w strategii ORLEN2030. Inwestycje w źródła zeroemisyjne są również niezwykle istotne dla realizacji długofalowego celu koncernu – osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. W perspektywie kolejnych dziewięciu lat Grupa ORLEN zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy (liczonych według udziałów Grupy ORLEN) zainstalowanych w źródłach odnawialnych, z czego 0,8 GW pochodzić będzie z lądowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki. Jednocześnie w maju br. Energa z Grupy ORLEN przyjęła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych, w ramach którego określono nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Wytwarzania na kwotę blisko 12 mld zł do 2030 r. Większość tych środków przeznaczona ma być na rozwój OZE.

Koncentracja kompetencji

Osiągnięcie celów zdefiniowanych w strategii ORLEN2030 będzie realizowane zarówno poprzez akwizycje istniejących aktywów, jak i inwestycje w nowe projekty.

Spółka Energa Green Development odpowiadać będzie za przygotowanie i realizację inwestycji typu greenfield w lądowe odnawialne źródła energii w strukturach całej Grupy ORLEN. Projekty mają powstawać na terenach niezabudowanych i gruntach o niskiej przydatności pod uprawę. Przy tym będą to tereny zarówno należące już do spółek z Grupy ORLEN (tam inwestycje lokalizowane będą w pierwszej kolejności), jak też pozyskanych od podmiotów zewnętrznych.

Nowy podmiot zapewni efektywniejsze zarządzenie procesem rozwoju projektów OZE, w szczególności poprzez skupienie w jednej spółce kompetencji rozwojowych i wykonawczych, oraz pozwoli na lepszą kontrolę kosztów inwestycji. Odrębne struktury projektowe zdolne będą do jednoczesnego prowadzenia wielu złożonych projektów dużej skali. Spółka skupiać będzie inżynierów i specjalistów z doświadczeniem w budowie i rozwoju energetyki odnawialnej.

Pierwsze pozycje w portfolio

Już teraz Energa Green Development pełni rolę inżyniera kontraktu dla inwestycji w aktywa fotowoltaiczne realizowane przez Energę OZE: PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW oraz czterech mniejszych farm zlokalizowanych w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 4 MW. Niebawem w portfolio projektowym spółki znaleźć mogą się też kolejne inwestycje o łącznej mocy zainstalowanej blisko 130 MW.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 10 cze 2021 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć