Elektroenergetyka

Blok o mocy 858 MW w sieci

Przywrócone zostały dostawy węgla do jednostki, poprzez uruchomienie jednej trasy nawęglania bloku. Jednostka produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zgodnie z zapotrzebowaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wciąż kontynuowane są prace remontowe, które mają na celu kompleksowe odtworzenie galerii nawęglania.  Przyczynę zdarzenia określa powołana do tego celu komisja.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Działy

Reklama