Elektroenergetyka

Rozpoczęcie konsultacji programu transformacji sektora elektroenergetycznego

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”.

Tym samym rusza proces zmierzający do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa. Umożliwi to bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych.

Program stanowi implementację „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” w obszarze nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i ma na celu dostosowanie koncernów energetycznych do wyzwań transformacji. Po wydzieleniu aktywów węglowych skupią się one na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych.

Koncepcja zakłada nabycie przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach zasilanych węglem.

Program przewiduje wyodrębnienie jedynie elektrowni węglowych przy jednoczesnym pozostawieniu  w strukturze koncernów jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości zeroemisyjnym wodorem. W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego. Nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, gdyż planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Integracja nabytych aktywów w jednej grupie kapitałowej będącej spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, funkcjonującej według zasad Kodeku spółek handlowych. Właścicielem aktywów węglowych będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewniająca niezbędną dostępność mocy w systemie energetycznym, ograniczającą się do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych przy postępującym wzroście mocy źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko- lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, NABE będzie wycofywać z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. będą nadal rozwijać swoją działalność w oparciu o posiadane aktywa w obszarze dystrybucji, ciepłownictwa, obrotu oraz wytwarzania energii w nisko- i zeroemisyjnych źródłach. W obszarze wytwarzania spółki skupią się na zapewnieniu nowych mocy wytwórczych, które zastąpią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym obecnie eksploatowane jednostki węglowe.

Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli na przeprowadzenie kontrolowanej transformacji energetycznej.

Uwagi można zgłaszać do dnia 28 czerwca 2021 r. na adres transformacja@map.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego szablonu – formularza MS Word (w przypadku niewykorzystania szablonu formularza, uwagi będą odsyłane nadawcy z prośbą o wprowadzenie ich do załączonego szablonu formularza MS Word – jest to bardzo ważne z punktu widzenia osób analizujących uwagi).

Przed zgłoszeniem uwag prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacją RODO zamieszczoną poniżej.

Informacje o projekcie dostępne są również w zakładce Konsultacje.

Materiały

Projekt – transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce
Projekt​_-​_transformacja​_sektora​_elektroenergetycznego​_w​_Polsce.pdf 1.32MB
Formularz zgłaszania uwag do Programu
-​_Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_Programu​_-.docx 0.01MB
Projekt – klauzula informacyjna RODO
Projekt​_-​_klauzula​_informacyjna​_RODO.docx 0.02MB

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

 

Działy

Reklama