Technologie

Wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w konferencji z okazji 2. rocznicy powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz

– Bez innowacji i innowatorów nie ma mowy o rozwoju. Bez innowacji i innowatorów zostaniemy daleko w tyle globalnego wyścigu gospodarczego i technologicznego. Powołaną do życia Sieć Badawczą Łukasiewicza uważam za jedną z najważniejszych instytucji dla przyszłości Polski. To zdecydowany krok w stronę innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i potrzebny pomost między naukowcami i przedsiębiorcami – tak o Sieci mówi jej współzałożyciel, wicepremier Jarosław Gowin. Druga rocznica powstania tej inicjatywy była okazją do podsumowań i określenia wyzwań na przyszłość.

Dwa lata temu, 1 kwietnia 2019 r., 37 dotychczas rozporoszonych instytutów badawczych oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii utworzyły Sieć Badawczą Łukasiewicz. Był to jeden z punktów strategii ówczesnego wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a dziś wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina.

W rocznicowej wideokonferencji obok wicepremiera Gowina wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek oraz Prezes Łukasiewicza Piotr Dardziński.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że Sieć Badawcza Łukasiewicz jest jednym z ważnych elementów rządowego systemu wsparcia innowacji. Realnie przyczynia się do wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorstw inwestycjami w badania i rozwój. Instytuty zrzeszone w Sieci rozwijają programy badawcze, kierunkujące prace naukowców w obszary strategiczne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

– Stale rośnie liczba narzędzi dla przedsiębiorców poszukujących innowacji. Mowa tu chociażby o uldze B+R, IP box, czy prostej spółce akcyjnej. System wsparcia uwzględnia także programy dla innowacyjnych firm, takie jak Start in Poland czy Platforma Przemysłu Przyszłości i wreszcie przeorientowanie instytucji naukowych w kierunku biznesu – podkreśla Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Instytuty Łukasiewicza pracują w sposób skoordynowany w grupach badawczych, które odpowiadają kierunkom badawczym wskazanym przez Radę Centrum, określonym jako kluczowe dla realizacji celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Obszarami tymi są:

  • inteligentna i czysta mobilność,
  • transformacja cyfrowa,
  • zdrowie,
  • zrównoważona gospodarka
  • energia.

– Rządowa strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wśród kluczowych obszarów wskazuje między innymi trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości organizacyjnej. Ma temu służyć wspieranie innowacyjności i wdrażanie efektów nowych inicjatyw do gospodarki – przypomina Wicepremier Jarosław Gowin.

Podczas uroczystości wyróżniono także najbardziej zaangażowanych pracowników, wręczono nagrodę specjalną za projekt covidowy oraz uhonorowano najbardziej aktywnych partnerów biznesowych Sieci.

Wyróżnienia otrzymali:

Anna Szerling z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Andrzej Noskowiak z Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna, gospodarze największej liczby wyzwań, zaangażowani w proces tworzenia dojrzałej, kompleksowej oferty dla biznesu oraz zespół projektowo – badawczy z Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz – Instytutu Polimerów i Barwników za zaprojektowanie od podstaw i uruchomienie linii produkującej maseczki medyczne wyłącznie z polskich surowców.

Za odwagę w podejmowaniu wyzwań i zdolność umiejętnego wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowy nowoczesnej, polskiej marki wyróżnienie otrzymała Dawtona, a za konsekwentne wyznaczanie trendów, otwartość na innowacje uhonorowana została firma Steico.

O Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 32 instytuty badawcze, zlokalizowane w 12 polskich miastach i zatrudniające 8 tys. pracowników. Jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.

Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Sieć zapewnia zaplecze technologiczne i kompetencyjne dla polskich przedsiębiorstw, umożliwiając efektywną realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Działy

Reklama