OZE

Wiceminister Zyska na webinarium “Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”

Kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną były głównym tematem webinarium „Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”, które odbyło się 11 maja 2021 r. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Wiceminister Zyska podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zarządzanego lokalnie to istotny kierunek działań resortu klimatu i środowiska.

– W Ministerstwie Klimatu i Środowiska stale podejmujemy działania, aby odnawialne źródła energii miały przyjazne warunki do rozwoju w naszym kraju. Dzięki wprowadzanym regulacjom, dajemy możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i dużym przedsiębiorcom – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska, rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce, co wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie oraz dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych czy programu „Mój Prąd”.

– W naszym kraju coraz większą rolę zaczyna odgrywać energetyka rozproszona. Znaczenie prosumentów na rynku energii stale rośnie, zwiększa się także ich udział w wytwarzaniu mocy energii elektrycznej. Daje to podstawy do stworzenia ram, zapewniających ich bardziej aktywną rolę w rynku energii – poinformował.

– W marcu br. liczba prosumentów przekroczyła pół miliona, a moc zainstalowana w instalacjach PV osiągnęła blisko 3,3 GW – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama