News » Fundusze europejskie wesprą pozyskiwanie energii z wiatru w…

Fundusze europejskie wesprą pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim

4 Maj 2021 Brak komentarzy Share 'Fundusze europejskie wesprą pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim' on Facebook Share 'Fundusze europejskie wesprą pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim' on Email Share 'Fundusze europejskie wesprą pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim' on Print Friendly

Budowę elektrowni wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (woj. dolnośląskie) wspartą 17,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności przeprowadzi spółka GEPOL – SOLAR. Pomoc zwrotną na przedsięwzięcie przekaże NFOŚiGW.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 40,1 mln zł. Beneficjent wybuduje trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW (po 2 MW każda) wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, stanowiące element lokalnego rynku energii w ramach tzw. Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Przy dwóch elektrowniach zostaną utworzone wewnętrzne drogi dojazdowe wraz z placami manewrowymi. Przyłącza energetyczne posłużą włączeniu zespołu trzech elektrowni wiatrowych do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Działania zostaną przeprowadzone na terenie działek w obrębie Zatonie, Działoszyn i w gminie Bogatynia.

Efektem realizacji projektu będą:

  • zwiększenie o 6 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii wykorzystujących lokalne zasoby
  • zwiększenie produkcji energii z tych źródeł o 21 252 MWh.
  • Gwarantowana produktywność elektrowni wyniesie 3542 h/r.

Inwestycja przyczyni się do pełnego bilansowania energetycznego obszaru działania Klastra w oparciu o generację z lokalnych odnawialnych źródeł energii, wspartych źródłami wysokosprawnej kogeneracji oraz technologii magazynowania energii.

Zakończenie budowy wszystkich elementów projektu przewidziano na wrzesień 2022 r.

Umowa dofinansowania została podpisana 22 kwietnia br. przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu GEPOL- SOLAR Sp. z o.o. Macieja Falkowskiego.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.

Źródło: NFOŚiGW

Wpis został opublikowany 4 Maj 2021 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć