OZE

Enea Operator buduje prototypowe magazyny energii w pięciu lokalizacjach

W Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy Enea Operator instaluje prototypowe magazyny energii. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie ich funkcjonalności w praktyce. Magazyny pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnią bezpieczeństwo i jakość dostaw prądu. Pierwszy z magazynów – w Bydgoszczy – przeszedł już odbiór techniczny.

Pięć prototypowych magazynów energii Enei Operator zostanie zainstalowanych na terenie stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia. Rozpoczną one działanie jeszcze w tym kwartale. Opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich.

– Rozwój magazynów energii jest ważnym elementem transformacji energetycznej i wsparciem w efektywnym wykorzystaniu OZE. Energetyka odnawialna, także rozproszona, będzie odgrywała coraz większą rolę w miksie energetycznym. Zainteresowanie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi pokazało, że częścią tej przyszłości są prosumenci i energetyka obywatelska, dlatego ważny jest rozwój lokalnych magazynów energii w sieciach niskiego napięcia. Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Eneę Operator pozwoli sprawdzić jak obecnie dostępne technologie sprawdzają się w codziennej pracy sieci dystrybucyjnej – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes Enei.

Zastosowanie pięciu różnych technologii pozwoli na uzyskanie wyników, które wskażą optymalny rodzaj magazynu energii lub najlepszą możliwą konfigurację magazynów energii dla specyfiki sieci na danym obszarze. Magazyn energii w Gubinie wyposażony będzie w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA. Po instalacji magazynów rozpocznie się etap gromadzenia i opracowywania wyników badań oraz analiza ich wpływu na sieć. Przetestowanie w warunkach rzeczywistych poszczególnych technologii wskaże te, które w największym stopniu spełniają oczekiwania operatora sieci podnosząc jakość i efektywność wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej m.in. z odnawialnych źródeł energii.

– Transformacja energetyczna, której Enea Operator jest aktywnym uczestnikiem, podąża w kierunku lokalnej samowystarczalności energetycznej, rozwoju OZE oraz zwiększenia roli aktywnego odbiorcy, a także wielokierunkowości przepływów w sieci. Najbardziej popularne technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli wykorzystujące promieniowanie słoneczne i wiatr, charakteryzują się niestabilnością poziomu produkcji, który determinowany jest przez warunki pogodowe – zauważa Andrzej Kojro, Prezes Enei Operator.

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu energetycznego przy perspektywach dynamicznego wzrostu liczby OZE przyłączanych do sieci wymusza wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Do tych rozwiązań należy magazynowanie energii.

– Magazynowanie energii pozwala na zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej, służy bilansowaniu systemu. Natomiast wdrożenie innowacji, która doprowadzi do uruchomienia w Enei Operator udoskonalonej metody magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest działaniem kluczowym z punktu widzenia jakości energii elektrycznej – podkreśla dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, Wiceprezes Enei Operator ds. Innowacji i Logistyki.

Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez OSD.

Budowa instalacji magazynowania energii jest kolejnym etapem realizacji przez Eneę Operator projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt magazynów energii, który trwać będzie trzy lata, jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R. Wartość projektu to 7 238 690 zł (w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2 980 000 zł). Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 195 488,26 zł.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama