News » Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu…

Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tys. odbiorców

30 Kwi 2021 Brak komentarzy Share 'Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tys. odbiorców' on Facebook Share 'Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tys. odbiorców' on Email Share 'Rynek energii elektrycznej: od początku br. sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tys. odbiorców' on Print Friendly

W marcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło ponad 2,5 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 14,5 tys. odbiorców: ponad 10 tys. klientów indywidualnych i 3,5 tys. biznesowych. Od 2007 r. sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie 921 tys. odbiorców.

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access[1]), od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C). Od końca 2007 r. sprzedawcę zmieniło 921 tys. odbiorców: 701 tys. w grupach taryfowych G i 220 tys. w grupach taryfowych A, B i  C.

Wykres 1. Łączna liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w ujęciu miesięcznym od stycznia 2020 r. do marca 2021 r.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny usługi, należy zwracać uwagę m.in. na następujące kwestie:

  • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
  • czy jest automatycznie przedłużany,
  • czy nie ma zapisów np. o dodatkowych opłatach lub karach (np. za wcześniejsze odstąpienie od umowy).

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Świadomy Klient sprawdza, czyta, pyta

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Zachęcamy do obejrzenia spotów, a także do zapoznania się z nową kampanią informacyjną Towarzystwa Obrotu Energią pod patronatem URE „Poradnik świadomego Klienta”.

***

  • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.
  • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
  • W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,4 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

[1] Uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U 1997 nr 54 poz. 348.)

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 30 Kwi 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć