Elektroenergetyka

Strategiczna linia 400 kV Kozienice-Miłosna z decyzjami lokalizacyjnymi

Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, której realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych to kolejny istotny krok w realizacji projektu. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r.

Linia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni ona niezawodność wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe sieci w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej. Linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice. Trasa linia w większości będzie usytuowana w korytarzu istniejącej od lat 70. linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama