Ochrona środowiska

Wiceminister Jacek Ozdoba o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

„Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska” – to główny temat konferencji online z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby, która odbyła się 15 kwietnia 2021 r.

Celem konferencji było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z walką z przestępczością środowiskową w Polsce.

– Środowisko to nasz dom i coś, co zostawiamy na następne pokolenia. Musimy zrobić wszystko, aby szara strefa związana z przestępczością środowiskową była jak najmniejsza, a narzędzia w walce z nią były jeszcze bardziej skuteczne – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, otwierając konferencję.

Debata na temat przestępczości środowiskowej pokazała, nie tylko gdzie potrzebne są nowe rozwiązania, ale także gdzie jest pole sukcesów. Jak podkreślił Wiceminister Ozdoba, Polska w ciągu ostatnich kilku lat zrobiła gigantyczny postęp np. w zakresie zwalczania przestępczości w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Podczas konferencji omawiano m.in. zagadnienia odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska, oceny polskiego systemu zwalczania przestępczości środowiskowej oraz działań poszczególnych instytucji i służb w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Dokonano również podsumowania obszarów, w których istnieją trudności w zakresie np. gospodarki odpadowej oraz wyzwania, jakie stoją przed służbami państwowymi zaangażowanymi w zwalczanie przedsiębiorczości środowiskowej.

W spotkaniu poza wiceministrem klimatu i środowiska Jackiem Ozdobą, wzięli udział m.in. Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama