News » Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.

7 Kwi 2021 Brak komentarzy Share 'Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.' on Email Share 'Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.' on Print Friendly

W marcu odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł 4 818 019 MWh. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2021 r. 18 366 529 MWh, co oznacza spadek o 37,5% w stosunku do marca 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu na poziomie 277,63 zł/MWh i jest to wzrost o 4,29 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w marcu 293,92 zł/MWh, co stanowi wzrost o 21,56 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu transakcje o wolumenie 9 992 845 MWh. Oznacza to spadek r/r o 32,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w marcu 93,27 zł/MWh i jest to spadek o 1,15 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w marcu 92,77 zł/MWh, czyli o 5,16 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 3 042 776 MWh, co stanowi wzrost r/r o 33,5%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 147,56 zł/MWh i oznacza to wzrost o 5,31 zł/MWh względem lutego 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w marcu o 25,0% r/r, do poziomu 11 329 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 915,41 zł/toe (wzrost względem lutego 2021 r. o 17,50 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 818 019 MWh, co stanowi wzrost o 133,6% r/r. Przewyższając 4 188 501 MWh z grudnia roku 2018, jest
to najwyższy wolumen miesięczny w historii obrotu tym towarem na TGE. Średnia ważona cena wyniosła w marcu 0,97 zł/MWh i jest to spadek o 0,24 zł/MWh w stosunku do lutego br.

Towary rolno-spożywcze

W marcu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym, w systemie aukcji, 625 ton pszenicy klasy B. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 990,00 zł/t (spadek względem lutego o 1,80 zł/t). W marcu zawarto również pierwszą transakcję na rynku żyta w systemie kursu jednolitego – dla klasy B tego zboża oraz przy cenie 705,50 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 18 366 529 16 910 211 29 372 771
RDB (RTG) 242 417 215 442 67 001
RDN (RTG) 2 950 664 3 016 055 2 847 915
RTPE (OTF) 15 173 448 13 678 714 26 457 855

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 9 992 845 11 691 148 14 831 272
RDBg (RTG) 625 430 862 880 679 033
RDNg (RTG) 2 615 198 2 542 632 2 491 799
RTPG (OTF) 6 752 217 8 285 636 11 660 440

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 3 042 776 2 723 634 2 279 124
zielone certyfikaty 2 991 707 2 675 056 2 218 491
sesje RPM (RTG) 765 893 621 790 784 751
sesje RTPM (OTF) 0 0
TP na RPM (RTG) 2 225 813 2 053 266 1 433 740
błękitne certyfikaty 51 070 48 579 60 634
sesje RPM (RTG) 49 516 39 130 50 025
TP na RPM (RTG) 1 553 9 449 10 608

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 11 329 8 602 15 101
sesje RPM (RTG) 11 094 8 401 12 985
TP na RPM (RTG) 235 201 2 116

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 4 818 019 1 980 233 2 062 830
OZE 4 818 019 1 980 233 2 062 830
kogeneracja 0 0 0

 

Towary rolno-spożywcze Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 650 1 500 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 625 1 500 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 25 0
żyto klasy C 0 0
kukurydza klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 7 Kwi 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć