Elektroenergetyka

Spotkanie Koła Dyskusyjnego „Polska”

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wzięli udział w organizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) spotkaniu pt. Europejski Zielony Ład: między ambitnymi celami a polityczną rzeczywistością.

Ambitny działania podejmowane w ramach Zielonego Ładu mają na celu uczynienie z Europy do 2050 r. pierwszego kontynentu neutralnego klimatycznie, a także stworzyć nową, innowacyjną i społecznie sprawiedliwą strategią wzrostu Unii Europejskiej. Dla Niemiec i Polski, z ich silnie powiązanymi gospodarkami, Europejski Zielony Ład to szczególne wyzwanie, które niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.

– Kształtując nasze polityki energetyczne, powinniśmy myśleć o wspólnej przyszłości energetycznej Europy. Model niemiecki zakłada tanią energię dla przemysłu i drogą dla obywateli. Konstruując naszą politykę energetyczna braliśmy pod uwagę dwa elementy – z jednej strony zobowiązania klimatyczne, z drugiej ograniczenie kosztów dla obywateli – powiedział Minister Kurtyka.

– Jeśli chcemy przestrzegać koncepcji sprawiedliwej transformacji, nikt nie powinien pozostać w tyle. Widzimy te reformy jako szansę na stworzenie impulsu dla rozwoju gospodarki i musimy go wykorzystać, ale musimy też ograniczać zagrożenia, takie jak m. in. wzrost ubóstwa energetycznego, poprzez zdefiniowanie mechanizmów, które zapobiegną ponoszeniu przez mniej zamożne kraje nieproporcjonalne koszty związane z transformacją klimatu – powiedział Wiceminister Guibourge-Czetwertyński.

– Chcąc osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu z korzyścią dla Polski, musimy wykorzystać wszystkie dostępne technologie – jądrową, słoneczną, wiatrową i wodorową – aby w ciągu 20 lat zbudować system czystej energii o wydajności porównywalnej z obecną – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama