News » Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu –…

Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”

17 Mar 2021 Brak komentarzy Share 'Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Facebook Share 'Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Email Share 'Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”' on Print Friendly

Zakończyła się VII Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, której Moderatorem był dr inż. Stanisław Tokarski, a Partnerami Merytorycznymi: Urząd Dozoru Technicznego oraz Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.

Referat wprowadzający pt. Wpływ zmian zachodzących w polskim sektorze elektroenergetycznym na politykę remontową spółek energetycznych” – wygłosił Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 

Diagnostyka dziś i jutro” to tytuł referatu, który wygłosił dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Dyrektor / Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.

I PANELU DYSKUSYJNYM pt. „Wyzwania w zakresie eksploatacji bloków energetycznych w świetle polityki energetycznej PEP 2040 i wyników aukcji na rynku mocy, a także innych wydarzeń i regulacji wprowadzonych w 2020/2021 r.” głos zabrali:

– Marek Froehlich, Dyrektor Inżynierii Grupy Veolia w Polsce, Veolia Energia Polska S.A.

– Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

– Sławomir Kowalczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Warszawska

– Michał Piecha, Dyrektor, Obszar Zarządzania Majątkiem, Departament Inżynierii i Remontów, TAURON Wytwarzanie S.A.

– Waldemar Szulc, Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

– Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza

– Dr inż. Jerzy Trzeszczyński, Dyrektor / Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

W II Panelu referaty wygłosili:

Konsekwencje wyroku Sądu UE w spr. konkluzji BAT dla energetykiMichał Jabłoński, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 

Program 200+ – gdzie jesteśmy i co dalej? – Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Warszawska  

Pomoc Projektu RECPP w transformacji podsektora wytwarzania Katarzyna Próchnicka, Radca Prawny, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; dr inż. Aleksandra Koteras, Adiunkt/Asystent Dyrektora, Główny Instytut Górnictwa 

Ocena stanu materiałów konstrukcji krytycznych w energetyce – Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza 

Nowoczesne metody prognozowania zużycia elementów w energetyce – Roman Górecki, Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego 

Wykorzystanie zdalnej diagnostyki i mechaniki pękania do zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności w końcowej fazie eksploatacji elementów i urządzeń energetycznych – Wojciech Murzynowski, Kierownik Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Modelowania Numerycznego, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.  

W drugim dniu Konferencji referaty wygłosili:

Praktyczne zastosowanie modeli zarządzania oraz narzędzi na przykładzie Projektu Jaworzno 910 MW Adam Kampa, Prezes Zarządu, Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. 

Doświadczenia eksploatacyjne bloku 858 MW – Sławomir Kowalczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

Doświadczenia w pierwszych latach eksploatacji bloku nr 11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1 075 MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Tomasz Wójcik, Dyrektor Pionu Inż. Gwarancyjnego, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zagadnienia przedłużania resursów bloków węglowych – Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Doświadczenia eksploatacyjno-remontowe w zapobieganiu erozji kotła CFB1300 w Elektrowni Łagisza Jarosław Grochowalski, Główny Specjalista – Koordynator; Dariusz Gała, Departament Inżynierii i Remontów, TAURON Wytwarzanie S.A. 

Klasa szczelności zaworów odwadniających głównych rurociągów parowych, a sprawność bloku – Marek Dobiesz, Regionalny Menadżer Sprzedaży – Europa Wschodnia i Rosja, ValvTechnologies Inc. 

Zmiany w mikrostrukturze i właściwościach mechanicznych stali martenzytycznych typu 9-12%Cr – Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCZ, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  

Rozwiązania digitalizacji Asset Performance Management – Sławomir Sochacki, Kierownik ds. Sprzedaży, Siemens Energy Sp. z o.o.  

Gaz jako paliwo alternatywne dla obniżenia emisji CO2 w nowych i aktualnie pracujących kotłach energetycznych – Tomasz Jaros, Projektant, Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.  

HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin Łukasz Śliwiński, Robert Demel, RAFAKO S.A. w restrukturyzacji; Anatol Jaworek, Andrzej Krupa, Arkadiusz T. Sobczyk, Artur Marchewicz, Tadeusz Czech, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk; Grzegorz Boryczko, TAURON Wytwarzanie S.A. ABSTRAKT

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

PEŁNA FOTORELACJA

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 17 Mar 2021 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć