Elektroenergetyka

innogy Stoen Operator opracował pionierski system zdalnego odczytu danych z liczników

innogy Stoen Operator, opracował system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej klasy HES-NG (Head End System New Generation). System został wdrożony we współpracy z firmą Execon, dostawcą usług IT. Rozwiązanie charakteryzuje dopasowanie do oprogramowania operatora systemu dystrybucyjnego, a także otwarta, elastyczna i skalowalna architektura. Umożliwia to jego komercyjne zastosowanie przez inne podmioty zajmujące się zdalną akwizycją danych pomiarowo-rozliczeniowych. Projekt zrealizowano na potrzeby wdrożenia regulacji dot. rynku mocy.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, która implementuje do polskiego porządku prawnego mechanizmy mocowe, nakłada na operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) szereg nowych obowiązków. W przypadku innogy Stoen Operator chodzi m.in.. o konieczność uruchomienia akwizycji zdalnej dla ponad 10 tys. liczników grupy taryfowej C1x, C2x, BXX, AXX, które wymagają  zmiany architektury systemów do zdalnego odczytu inteligentnych liczników.

HES-NG to jedno z pierwszych rozwiązań na rynku, które odpowiada na potrzebę akwizycji danych zgodnie z potrzebami operatora systemu dystrybucyjnego. innogy Stoen Operator, zdecydował się na stworzenie go w oparciu o wewnętrzne zasoby IT i wsparciu firmy technologicznej Execon. Autorski system, dedykowany rynkowi mocy, to rozwiązanie odpowiadające za komunikację dwukierunkową z urządzeniami infrastruktury pomiarowej na potrzeby zbierania danych pomiarowych oraz sterowania parametrami urządzeń infrastruktury pomiarowej. Komunikacja w ramach systemu realizowana jest w oparciu o dedykowany protokół komunikacyjny dla danego typu urządzenia.

– Posiadanie tak nowoczesnej skalowalnej platformy pozwala uniezależnić się od dostawców liczników. Kolejnym atutem jest elastyczne podejście do dedykowanych platform, które zarządzają licznikami, a także zapewniają dwukierunkową transmisję, pozwalając na zdalne odczyty stanów liczników oraz na realizację zamiany taryfy w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie, daje innogy Stoen Operator  istotną przewagę w walce o klienta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku energii – mówi Sebastian KorzeniewskiManaging Director w Execon. – Rozwiązanie HES-NG, które wdrożyliśmy wspólnie z zespołem innogy, pozwala z jednej strony znacznie obniżyć koszty operacyjne, a z drugiej odpowiadać na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym – dodaje.

Otwarta architektura i skalowalność

Twórcy systemu postawili na jego uniwersalność. Dzięki temu powstała otwarta platforma akwizycji różnego typu danych, możliwa do zastosowania również w przypadku mediów innych niż energia, takich jak: gaz czy woda. System jest pozbawiony ograniczeń technologicznych, a przez to staje się skalowalny (poziomo i pionowo). Można go rozbudowywać o kolejne moduły adekwatnie do rosnących potrzeb, bez konieczności zamykania się na rozwiązania od dostawców. Umożliwia m.in.: obsługę urządzeń wielu producentów, szybkie dodawanie nowych sterowników komunikacyjnych, jak również szeroki wachlarz parametrów konfiguracyjnych, pozwalający na elastyczne sterowanie pracą systemu oraz realizację procesów biznesowych. Powyższe zapewnia możliwość szybkiego reagowania na zmiany regulacyjne i prawne. System posiada interfejsy ze wszystkimi systemami niezbędnymi do obsługi układów pomiarowych w tym: SAP ISU, IT4M i CBO.

– Po raz pierwszy w historii w ramach zasobów wewnętrznych udało nam się stworzyć bardzo efektywny system klasy HES-NG. Nie tylko umożliwi nam to spełnienie regulacji dot. rynku mocy, ale też pozwoli zaoferować nasze rozwiązanie innym podmiotom, zajmującym się akwizycją danych pomiarowych, a także zastosować system przy masowym wdrożeniu inteligentnych liczników, dzięki jego otwartej i elastycznej architekturze – mówi Robert GrabowskiSolution Manager  IT w innogy Stoen Operator. 

Elastyczna rozbudowa systemu

Tym co wyróżnia system HES-NG są na pewno szerokie możliwości analityczne. Do jego atrybutów można też zaliczyć kod źródłowy, który pozwala na samodzielną modyfikację i wprowadzanie zmian zasobami wewnętrznymi IT. System umożliwia również rozbudowę o nowe integracje z systemami innogy.

Największą przewagą HES-NG z punktu widzenia klienta jest jego otwarta i elastyczna architektura. Dzięki temu może on być dostosowywany do aktualnych potrzeb i uzupełniany o specyficzne funkcjonalności. Platforma oferuje również zautomatyzowany proces akwizycji danych.

Tym co dodatkowo wyróżnia system HES-NG od iSO jest zapewnienie w jednym miejscu unikalnego połączenia usług rozwoju oraz wsparcia, co prowadzi do ograniczenia kosztów realizacji procesów biznesowych. W tym przypadku mamy też do czynienia z brakiem licencjonowania produktu finalnego, ponieważ do stworzenia systemu wykorzystano ogólnodostępne komponenty typu open source.

– Stworzenie nowoczesnego i uniwersalnego systemu HES-NG, będącego odpowiedzią na potrzeby biznesu w obszarze akwizycji danych pomiarowych oraz zdalnej konfiguracji urządzeń, otwiera nowy rozdział w działalności innogy Stoen Operator i z pewnością przyczyni się do zbudowania wizerunku firmy jako lidera innowacyjnych, transparentnych, rynkowych rozwiązań na rynku energii i gazu – skomentował Jakub TomczakDyrektor Pionu Operatora Danych Pomiarowych i Liczników w innogy Stoen Operator.

Wydajność i dalszy rozwój HES

O aktualnej mocy systemu niech świadczy fakt, że jego konfiguracja oparta na 1200 wątkach zapewnia realizację zadań akwizycji dla ok. 11 000 liczników w czasie 10 minut. Przy tym każde zadanie dostarcza do bazy danych systemu ok. 350-380 tys. dokumentów z danymi profilowymi, chwilowymi i zdarzeniami.

W przyszłości system będzie nadal rozwijany poprzez integrację kolejnych typów urządzeń, przekierowanie ciężaru akwizycji danych z obecnie eksploatowanych rozwiązań w stronę HES-NG, oraz dalszą optymalizację i automatyzację procesów wewnętrznych. Rozwijany będzie także data hub w celu zapewnienia jej jeszcze większego poziomu wydajności i skalowalności.

Źródło: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Działy

Reklama