Elektroenergetyka

KSE pracuje stabilnie i nie obowiązują ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej  „OSP”), w związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów innogy Operator Sp. z o.o. dotyczącymi wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz obowiązujących stopniach zasilania, wyjaśniają że:

Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie i nie obowiązują ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane przez OSP.

Klienci innogy Stoen Operator Sp. z o.o. otrzymali dzisiaj niepoprawną wiadomość od innogy Stoen Operator Sp. z o.o. o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Wiadomość, zgodnie z następnym Komunikatem innogy Stoen Operator Sp. z o.o., została przekazana w wyniku błędu w systemach informatycznych innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama