Elektroenergetyka

Spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 9 marca 2021 r., w godzinach od 11:00 do 13:00. Zgłoszenia udziału należy dokonywać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z opublikowanym 20 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Klimatu dokumentem Polski Plan Wdrażania, opracowanym na postawie art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, 1 stycznia 2021 r. został wdrożony I etap reformy rynku bilansującego (RB).

Kompleksowe wdrożenie zmian zasad funkcjonowania RB objętych I etapem reformy RB wymagało dostosowania aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Warunków Dotyczących Bilansowania, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, a także dostosowania umów pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz użytkownikami systemu. Operacjonalizacja zmian I etapu reformy RB wymagała istotnych zmian w systemach informatycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz w mniejszym zakresie w systemach informatycznych uczestników rynku bilansującego.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z wdrożenia I etapu reformy RB, w szczególności postulaty uczestników rynku o włączenie ich w prace projektowe na jak najwcześniejszym etapie, zapraszamy na spotkanie inicjujące prace nad II etapem reformy RB.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania II etapu reformy RB w zakresie prac legislacyjnych, prac nad Warunkami Dotyczącymi Bilansowania oraz dostosowania systemów informatycznych, w tym próbnej eksploatacji zmodernizowanych systemów z udziałem uczestników rynku bilansującego.

Prelegentami będą Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Andrzej Midera, Dyrektor ds. Operacji Rynkowych w Departamencie Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Spotkanie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Nagranie wideo ze spotkania zostanie udostępnione po spotkaniu na kanale PSE w serwisie YouTube.

AGENDA SPOTKANIA

11.00     –  11.10        powitanie uczestników

11.10     –  11.40        zakres prac reformy RB

11.40     –  12.10        harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

12.10     –  12.30        harmonogram prac nad Warunkami Dotyczącymi Bilansowania oraz dostosowaniem systemów informatycznych

12.30     –  12.50       sesja pytań i odpowiedzi

12.50     –  13.00       podsumowanie

ZAPISY

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zapisy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Zapisy będą przyjmowane do 8 marca 2021 r.

JAK DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego powinni Państwo otrzymać automatyczną wiadomość e-mail z adresu Polskie Sieci Elektroenergetyczne <no-reply@clickmeeting.com> z linkiem do wydarzenia. Prosimy ją zachować. Aby dołączyć do spotkania, w dniu wydarzenia należy kliknąć w link lub przycisk „dołącz” w wiadomości. Zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę spotkania. Po wpisaniu imienia oraz numeru token z maila potwierdzającego rejestrację, dołączą Państwo do spotkania. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Kliknij, aby zobaczyć krótką instrukcję jak dołączyć do spotkania

KONTAKT

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres: igor.lange@klimat.gov.pl.

Pytania dotyczące kwestii technicznych oraz procesu rejestracji na spotkanie prosimy kierować na adres: pse@pse.pl.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama