Paliwa dla energetyki

Wskaźnik wrażliwości regionów górniczych na transformację energetyczną

2 marca odbyła się prezentacja “Wskaźnik wrażliwości regionów górniczych na transformację energetyczną – obraz na podstawie danych z powiatów” oraz towarzysząca mu dyskusja ekspercka.

Negatywne skutki odchodzenia od węgla, jakie mogą odczuć regiony górnicze są jednym z największych wyzwań transformacji niskoemisyjnej w Polsce. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, Komisja Europejska przygotowała kilka instrumentów, w tym przede wszystkim mechanizm sprawiedliwej transformacji, którego Polska ma być największym beneficjentem. W debacie publicznej województwo śląskie jest często symbolem problemów transformacji. Choć rzeczywiście kumuluje się w nim wiele problemów, w naszej publikacji pokazujemy, że województwo to jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane ale przede wszystkim, że wiele innych regionów w Polsce jest często znacznie bardziej dotkniętych problemami transformacji. Aby uporządkować dane o zróżnicowaniu regionów węglowych, autorzy opracowali Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację energetyczną, który analizuje różne wymiary sytuacji społeczno-ekonomicznej na poziomie powiatów.

Raport zaprezentował Adam Juszczak, Analityk Zespołu Energii i Klimatu PIE.

W dyskusji wzięli udział:

  • Krzysztof Gwosdz, Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce;
  • Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  • Maciej Sytek, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.

Moderacja: Aleksander Szpor, Kierownik Zespołu Energii i Klimatu PIE.
Wstęp: Piotr Arak, Dyrektor PIE.

Cały zapis dyskusji dostępny jest poniżej:

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Działy

Reklama