News » Dwa projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte…

Dwa projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte przez Radę Ministrów

18 Lut 2021 Brak komentarzy Share 'Dwa projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte przez Radę Ministrów' on Facebook Share 'Dwa projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte przez Radę Ministrów' on Email Share 'Dwa projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęte przez Radę Ministrów' on Print Friendly

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw i projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte podczas posiedzenia Rady Ministrów 16 lutego 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej dotyczą dostosowania krajowych rozwiązań prawnych do wymogów regulacji europejskich. Ustawa wprowadza m.in. dodatkowe – obok świadectw efektywności energetycznej – środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii. Projekt doprecyzowuje też część pojęć w celu usprawnienia procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej. Ponadto systemem świadectw efektywności energetycznej objęto przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych.

Ustawa przewiduje też powstanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, którego prowadzenie powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska. Wzmocniono również przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej (tzw. umowy EPC) w sektorze publicznym. Doprecyzowano również wymogi wobec osób przygotowujących audyty energetyczne w celu podniesienia ich jakości. Ustawa wprowadza także możliwość realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej przez podmioty zobowiązane w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.

– Mamy nadzieję, że zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych przyspieszy proces wymiany najmniej ekologicznych źródeł w ogrzewnictwie indywidualnym i będzie uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze” w zakresie wymiany tzw. kopciuchów na bardziej efektywne formy ogrzewania – podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Zmiany w przepisach regulujących udział zainteresowanej społeczności w administracyjnych procedurach inwestycyjnych

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany ułatwiające dostęp tzw. zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem, tak aby dostosować polskie procedury inwestycyjne do wymagań Dyrektywy 2011/92/UE. Zaproponowane rozwiązania zwiększają uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym.

Więcej informacji o rozwiązaniach zmianach w ustawie

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Wpis został opublikowany 18 Lut 2021 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć