OZE

Nowa nastawnia w Elektrowni Wodnej Raduszec Stary

W należącej do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Raduszec Stary została uruchomiona nowa nastawnia. Dzięki tej inwestycji praca Dyżurnych Inżynierów Ruchu będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. 

Nastawnia jest jedną z najważniejszych części każdej elektrowni. W tym pomieszczeniu – nazywanym „mózgiem elektrowni” znajduje się zespół przyrządów sterowniczych, sygnalizacyjnych, regulacyjnych i pomiarowych.  Dyżurni Inżynierowie Ruchu wykorzystując dane z kilkaset różnych czujników przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, nadzorują funkcjonowanie wszystkich systemów, monitorując pracę m.in. turbin i generatora. Każda niespodziewana zmiana w napięciu, obrotach, czy temperaturze urządzeń podlega natychmiastowej analizie. Dyżurni Inżynierowie Ruchu posiadają także stałą łączność z pogotowiem ratunkowym oraz innymi służbami. To oni w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej koordynują akcję ratowniczą.

– Wybudowanie nowej nastawni w Elektrowni Wodnej Raduszec Stary okazało się koniecznością. Dotychczas wykorzystywane pomieszczenie było przestarzałe, ciasne, a przede wszystkim niewygłuszone. Hałas dobiegający z pracujących urządzeń przeszkadzał służbom eksploatacyjnym w realizacji bieżących zadań – mówi Sławomir Szostak, Dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Nowa nastawnia jest nie tylko szczelna akustycznie. Dyżurni Inżynierowie Ruchu mają do dyspozycji przestronne, ogrzewane pomieszczenie, wyposażone w nowoczesny sprzęt.

– Wybudowanie nastawni w Elektrowni Wodnej Raduszec Stary to kolejny przykład realizowanej przez PGE Energia Odnawialna modernizacji w hydroenergetyce. Obecnie najważniejsze prace prowadzone są w Elektrowni Wodnej Dębe. Wkrótce poznamy też wyniki rozpisanego jesienią ubiegłego roku przetargu na modernizację Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar – mówi Marcin Karlikowski, Prezes PGE Energia Odnawialna.

Wchodząca w skład hydrowęzła dychowskiego Elektrownia Wodna Raduszec Stary jest ostatnią elektrownią na rzece Bóbr w pobliżu jej ujścia do Odry. Inwestycję uruchomiono w 1935 r. i w przeciwieństwie do wielu innych tego typu obiektów przetrwała nienaruszona czas wojny i okres po jej zakończeniu. W elektrowni zamontowano dwie turbiny typu Kaplana sprzężone z generatorami synchronicznymi, każda o mocy 1320 kW, pozwalające na średnioroczną produkcję na poziomie 12 GWh.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna SA

Działy

Reklama