Ciepłownictwo

Niewydolność systemu ciepłowniczego w Szczecinie

Ciepło dla mieszkańców Szczecina produkowane jest w pięciu źródłach, z których jedynie dwa należą do PGE, jedno – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – do Miasta Szczecin, a pozostałe dwa do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, która jest także operatorem systemu ciepłowniczego na terenie całego miasta. Wszystkie te źródła są ze sobą ściśle połączone i w razie wystąpienia niedoborów mocy na którymkolwiek z nich, moc cieplna powinna być uzupełniona poprzez zwiększoną produkcję w pozostałych źródłach.

Sytuacja, w której w ostatnich dniach znalazła się Elektrociepłownia Pomorzany i która była skutkiem zamarznięcia wody wykorzystywanej do chłodzenia instalacji pokazała wyraźnie, że w przypadku wystąpienia zakłóceń w jej pracy, system ciepłowniczy nie jest w stanie uzupełnić powstałych niedoborów ciepła m.in. ciepłem z Elektrociepłowni Szczecin. Należąca do PGE GiEK Elektrociepłownia Szczecin podczas zakłóceń w pracy Elektrociepłowni Pomorzany była w gotowości zwiększenia mocy produkcyjnych nawet dwukrotnie. Niestety, SEC jako dystrybutor sieci, mimo że był o tym fakcie poinformowany, ze względu na techniczne uwarunkowania sieci, nie wydał Elektrociepłowni Szczecin polecenia zwiększenia produkcji.

Ponadto, w niedługim czasie po wystąpieniu zakłóceń w pracy Elektrociepłowni Pomorzany, obie elektrociepłownie PGE pracowały z łączną mocą cieplną 190 MWt, czyli z mocą większą, niż podczas ich pracy w standardowym trybie. Mimo tak dużej produkcji ciepła,  mieszkańcy Szczecina wciąż odczuwają skutki tej sytuacji z uwagi na brak możliwości przekierowania wyprodukowanego w Elektrociepłowni Szczecin ciepła do odbiorców, którzy aktualnie go nie mają.

Awarie w systemie ciepłowniczym mogą występować zarówno po stronie wytwórców ciepła jak i jego dystrybutorów. Ma to miejsce szczególnie w warunkach zimowych, czego przykładem były ostatnie, wielokrotne awarie sieci ciepłowniczej mające wpływ na komfort życia tysięcy mieszkańców Szczecina, którzy często podczas mrozów byli pozbawiani bieżących dostaw ciepła.

Elektrociepłownia Pomorzany i Szczecin dostarczają obecnie do systemu ciepłowniczego tyle ciepła, ile podczas pracy w standardowym trybie. Tylko właściwa dystrybucja dostępnego w sieci ciepła jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców, a ta leży w gestii Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Licząc na dobrą współpracę ze Szczecińską Energetyką Cieplną, jako największym wytwórcą ciepła w Szczecinie, mamy nadzieję, że szczeciński system ciepłowniczy należący do SEC będzie przygotowany na wystąpienie awaryjnych sytuacji we wszystkich szczecińskich źródłach ciepła i w razie konieczności będzie w stanie przekierować dostępne ciepło do rejonów, w których będą występować jego niedobory.

Źródło: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 

Działy

Reklama