Ciepłownictwo

Oświadczenie Veolia ws. awarii w Warszawie

W związku ze szczególnym zainteresowaniem siecią ciepłowniczą w Warszawie, Veolia Energia Warszawa S.A. potwierdza, że:

 • liczba awarii sieci w latach 2013-2020 zmalała o 40%, a liczba zdarzeń zanotowanych dotychczas w sezonie grzewczym
  2020/2021 nie odbiega od średniej dla tego okresu,
 • liczba awarii w sezonie grzewczym 2020 magistral ciepłowniczych o średnicy większej niż 500 mm i obejmujących zasięgiem więcej niż 20 budynków mieszkalnych to zaledwie 3,
 • część raportowanych czasowych wyłączeń dostaw ciepła spowodowana jest awariami instalacji lub sieci, których właścicielami są odbiorcy końcowi.

Warszawska sieć ciepłownicza jest największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej, mającym długość około 1800 km, czyli tyle ile wynosi połowa łącznej długości granic Polski.

Trwające od połowy stycznia br., nadzwyczajne zainteresowanie medialne przerwami dostaw ciepła w Warszawie tworzy mylne i krzywdzące wyobrażenie, że skala tych zdarzeń jest nadzwyczajna.

W Polsce w sezonie zimowym dochodzi codziennie do kilkudziesięciu awarii sieci ciepłowniczych, wodnych czy energetycznych. Tylko w styczniu w największych polskich miastach wystąpiły poważne awarie, które powodowały czasowe wstrzymanie dostaw ciepła do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy mieszkańców.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom warszawska sieć ciepłownicza posiada najnowocześniejszy system zarządzania siecią, pozwalający na jej monitoring i szybką lokalizację awarii. To właśnie dzięki inwestycjom w digitalizację i zdalne zarządzanie siecią podejmowane są szybkie działania interwencyjne, które czasami wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach ciepła. Taka interwencja jest ważnym elementem w całym procesie dbałości o bezpieczne i stabilne dostawy ciepła dla mieszkańców oraz działaniem zapobiegającym wystąpieniu poważniejszych awarii.

Sieć jest stale rozwijana i modernizowana, a od 2011 r. inwestycje na ten cel wyniosły ponad 1,2 mld złotych, co oznacza średnio ponad 120 mln zł. rocznie. Inwestycje w modernizację sieci i jej rozwój, wynikające z umowy prywatyzacyjnej, zostały przekroczone o 42 mln zł. Efekty inwestycji widać najlepiej w liczbach:

 • blisko 60% rur wykonanych w technologii preizolowanej,
 • spadek liczby awarii w ciągu roku w okresie ostatnich 8 lat o 40%,
 • zmniejszenie strat ciepła, które są istotnym wskaźnikiem jakości instalacji ciepłowniczej do poziomu 10,91% przy 14-15% średnich strat ciepła w krajowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Oprócz standardowych w ciepłownictwie działań zapobiegających występowaniu awarii Veolia Energia Warszawa S.A. wykorzystuje i rozwija własne nowoczesne działania diagnostyki sieci, które wyznaczają nowe standardy w ciepłownictwie. Ponadstandardowe metody to m. in.:

 • metoda termowizji
 • metoda z wykorzystaniem robota
 • próby wytrzymałościowe
 • pomiary drgań rurociągów
 • metoda SDM (metodykę rankingowania zadań)
 • badania materiałów i próbek z miejsc awarii
 • własne laboratorium, które wykonuje kompleksowe badania elementów preizolowanych oraz izolacji technicznych.

Źródło: Veolia Energia Warszawa S.A.

Działy

Reklama