Elektroenergetyka

Strategiczna linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono kompleksową, obejmującą pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi.

– PSE konsekwentnie realizują swój Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w Polsce. Uzyskana decyzja na linię Kozienice – Miłosna to ważny krok dla inwestycji, która jest kluczowym uzupełnieniem sieci związanym z nowym blokiem w elektrowni Kozienice i bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Dziękuję RDOŚ w Warszawie za bardzo sprawne procedowanie wniosku – dodał Minister Naimski.

Nowa linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice. Jej trasa będzie w dużym stopniu pokrywać się z istniejącą od prawie pół wieku jednotorową 400 kV Kozienice – Miłosna.

PSE już na etapie prac koncepcyjnych przewidziały zastosowanie rozwiązań technicznych, które zminimalizują oddziaływanie linii na otoczenie, między innymi dzięki ograniczeniu hałasu.

– Pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany, trwa także przetarg publiczny na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu PSE.

Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023. Nowa linia istotnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego, w tym aglomeracji warszawskiej. Będzie również istotna dla zasilania północno-wschodniej Polski, gdzie funkcjonuje tylko jedna duża elektrownia systemowa w Ostrołęce i konieczne jest zapewnienie dostaw energii z innych kierunków.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama