Paliwa dla energetyki

70. operacja STS na Bałtyku

W  ostatni weekend na złożu B8 na Bałtyku odbyła się 70. i pierwsza w tym roku operacja przeładunku ropy na morzu pomiędzy zbiornikowcami, zwana operacją STS („ship to ship”). W ciągu 16 godzin przepompowano prawie 19 tys. m³ surowca.

Ropa wydobyta ze złoża B8 i magazynowana w tankowcu APATYTH została przepompowana na statek armatora norweskiego SONGA JADE, którym  popłynęła do Naftoportu na rozładunek do zbiorników Grupy LOTOS S.A. W operacji wzięły udział 4 statki – wspomniane 2 zbiornikowce, statek ahts BAZALT,  który stabilizował tankowce i trzymał je na holu oraz statek asystujący KAMBR, który również zapewniał osłonę przeciwrozlewową.

Operacje STS wymagają dobrych warunków pogodowych o co szczególnie trudno w okresie jesienno-zimowym, ze względu na często występujące silne wiatry a także sztormy. W czasie takiego przeładunku prędkość wiatru nie może przekraczać 10 m/sek., a wysokość fali 2 m, zaś widzialność musi wynosić co najmniej 1 milę morską.

Operacje STS wykonuje się w LOTOS Petrobaltic S.A. od 2014 r. Wcześniej każde odpięcie tankowca po jego napełnieniu a następnie transport ropy do portu wiązało się ze wstrzymaniem produkcji na złożu prawie na dwie doby. Przeładunek „ship to ship” nie tylko nie wstrzymuje wydobycia. Unika się dzięki niemu także spadku wydajności i trudnego  procesu ponownego rozruchu złoża.

***

LOTOS Petrobaltic to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego,  kompleksową obsługą logistyczną offshore, a także badaniami morza oraz zarządzaniem flotą.

Od 30 lat LOTOS Petrobaltic działa z sukcesami w tej niezwykle trudnej dziedzinie górnictwa morskiego, wydobywając spod dna morza ropę naftową i gaz oraz przyczyniając się do wzrostu energetycznego bezpieczeństwa Polski.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama