Ciepłownictwo

PGE Energia Ciepła zakończyła prac modernizacyjne magistralnej sieci ciepłowniczej w Zgierzu

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, z Grupy PGE, zakończyła w minionym roku techniczną realizację zasadniczej części projektu pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu”.

Projekt obejmował modernizację wyeksploatowanej centralnej magistrali ciepłowniczej oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych.

Podjęte działania inwestycyjne przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu w infrastrukturze technicznej miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Zgierz przyczyniło się w sposób znaczący do podniesienia bezpieczeństwa i ciągłość dostaw energii cieplnej do wszystkich odbiorców ciepła w Zgierzu – powiedział Wojciech Portacha, p.o. dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Kończąc rozpoczęty w 2018 r. projekt, pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu” zmodernizowano 3870 m centralnej magistrali ciepłowniczej w rejonie ul. Parzęczewskiej, ul. Targowej, ul. Barona, ul. Konstantynowskiej, ul. A. Struga oraz ul. Kolorowej, która stanowiła najstarszy element zgierskiej sieci ciepłowniczej zbudowany jeszcze w latach 70-tych. Zakończono również wymianę 56 wyeksploatowanych już węzłów zmieszania pompowego, na nowoczesne węzły cieplne wymiennikowe z pełną automatyką. Zrealizowano także rozbudowę sieci ciepłowniczej o blisko 316 m w ścisłym centrum Zgierza w ramach likwidacji niskiej emisji.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w postaci dotacji na podstawie umowy nr POIS.01.05.00-00-0020/16. Przyznana pomoc publiczna na kwotę 8.550.000,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dodatkowo została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 8.600.000,00 zł, służąca uzupełnieniu wkładu własnego spółki. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl. 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama