News » Podsumowanie działalności TGE w 2020 r.

Podsumowanie działalności TGE w 2020 r.

11 Sty 2021 Brak komentarzy Share 'Podsumowanie działalności TGE w 2020 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie działalności TGE w 2020 r.' on Email Share 'Podsumowanie działalności TGE w 2020 r.' on Print Friendly

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2020 r. 243 174 442 MWh, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do 2019 r. i stanowi najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE.

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2020 r. 151 116 235 MWh. Również jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE – wzrost o 3,4% w stosunku do 2019 r.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ub. r. 26 982 840 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do 2019 r. o 4,1 proc.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w 2020 r. o 61,2% r/r, do poziomu 191 023 toe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w 2020 r. o 4,2% r/r, do wolumenu 18 323 232 MWh. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2020 r. 243 174 442 MWh, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do 2019 r. i stanowi najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowy był zarówno wolumen na całym rynku spot (34 849 683 MWh – wzrost o 2,8% r/r), jak i na rynku terminowym (208 324 759 – wzrost o 6,8% r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły ostatecznie ponad 2 TWh (2 111 407 MWh) i ponad 12-krotnie przekroczyły wolumen z 2019. Na Rynku Dnia Następnego obroty wyniosły 32 738 277 MWh i zanotowano spadek o 3,0% w stosunku do 2019 r.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w 2020 r. na poziomie 210,11 zł/MWh, co oznacza spadek o 19,51 zł/MWh względem 2019 r. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w całym 2020 r. 231,87 zł/MWh i jest to spadek o 34,53 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-20 w 2019 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2020 r. 17 744 361 MWh, co oznacza wzrost o 15,7% w stosunku do grudnia 2019 r. Miesięczne obroty na rynku spot wyniosły 3 280 221 MWh i były, przekraczając analogiczną wartość sprzed roku o 1,9%, najwyższymi w historii rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2020 r. na poziomie 258,00 zł/MWh i jest to wzrost o 6,34 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w grudniu 2020 r. 235,30 zł/MWh, co stanowi wzrost o 12,84 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada 2020 r.

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2020 r. 151 116 235 MWh, co oznacza wzrost o 3,4% w stosunku do 2019 r. i jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były w 2020 r. zarówno obroty na rynku spot (25 816 087 MWh i wzrost r/r o 14,0%), jak i na rynku terminowym (125 300 148 MWh, wzrost w stosunku do 2019 r. o 1,5%). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 19 936 921 MWh (wzrost r/r o 17,6%), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 5 879 166 MWh (wzrost r/r o 3,3 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2020 r. 57,14 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,58 zł/MWh względem 2019 r. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) ukształtowała się w 2020 r. na poziomie 69,15 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-20 w 2019 r.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2020 r. transakcje o wolumenie 14 682 874 MWh. Oznacza to spadek r/r o 0,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w grudniu 2020 roku 81,34 zł/MWh i jest to wzrost o 9,58 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w grudniu 2020 roku 77,34 zł/MWh, czyli o 7,56 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie 2020 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ub. r. 26 982 840 MWh (wzrost r/r o 4,1%). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2020 r. dla instrumentu PMOZE_A 138,22 zł/MWh, czyli o 6,03 zł/MWh więcej w porównaniu do 2019 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w 2020 r. wyniósł 191 023 toe, co oznacza spadek r/r o 61,2%.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2020 r. 2 773 553 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,48 zł/MWh i oznacza to wzrost o 2,21 zł/MWh względem listopada 2020 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2020 r. o 61,1% r/r, do poziomu 10 308 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 933,86 zł/toe -wzrost względem listopada 2020 r. o 93,08 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2020 r. wolumen 18 323 232 MWh, co stanowi spadek o 4,2% w stosunku do 2019 r. W grudniu 2020 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 2 241 838 MWh i jest to wzrost o 12,3 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,01 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,03 zł/MWh w stosunku do listopada 2020 r.

Towary rolno-spożywcze

W 2020 r., który był pierwszym rokiem notowań na Giełdowym Rynku Rolnym, wolumen obrotu osiągnął poziom 2 350 ton, a wszystkie transakcje dotyczyły pszenicy klasy B. Średnia cena ważona tego towaru w 2020 r. wyniosła 828,34 zł/t.

W grudniu 2020 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 800 ton pszenicy klasy B i jest to największy miesięczny wolumen od początku notowań towarów rolno-spożywczych. Średnia ważona wolumenem cena tego towaru wyniosła 861,25 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 17 744 361 19 616 884 15 341 369
RDB (RTG) 207 816 192 584 112 166
RDN (RTG) 3 072 405 2 830 166 3 106 446
RTPE (OTF) 14 464 140 16 594 135 12 122 757

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 14 682 874 11 935 108 14 806 172
RDBg (RTG) 774 359 614 222 743 373
RDNg (RTG) 3 413 544 2 546 208 2 165 544
RTPG (OTF) 10 494 971 8 774 678 11 897 255

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 2 773 553 1 984 861 2 722 177
zielone certyfikaty 2 714 817 1 945 349 2 679 518
sesje RPM (RTG) 875 688 766 843 1 030 588
sesje RTPM (OTF) 0 0
TP na RPM (RTG) 1 839 129 1 178 507 1 648 930
błękitne certyfikaty 58 736 39 511 42 659
sesje RPM (RTG) 46 330 32 587 32 721
TP na RPM (RTG) 12 406 6 924 9 938

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 10 308 6 961 26 493
sesje RPM (RTG) 9 706 6 914 18 173
TP na RPM (RTG) 602 47 8 320

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 2 241 838 1 565 713 2 011 264
OZE 2 241 838 1 565 713 1 996 929
kogeneracja 0 0 14 335

 

Towarowy rolno-spożywcze Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 800 300
pszenica klasy A 0 0
pszenica klasy B 800 300
pszenica klasy C 0 0
żyto klasy B 0 0
żyto klasy C 0 0
kukurydza klasy A 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A. 

Wpis został opublikowany 11 Sty 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć