OZE

Porozumienie ze Stroną Społeczną w PGE Energia Odnawialna

Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna S.A. wycofała się z Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. uzgodnił z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Konfederacji Związków Zawodowych PGE Energia Odnawialna S.A. treść porozumienia kończącego spory zbiorowe w Oddziałach Spółki.

Uzgodnione porozumienie pozwoli na ujednolicenie polityki kadrowo – płacowej w Oddziałach Spółki PGE Energia Odnawialna S.A.

Jednym z elementów porozumienia jest wycofanie upoważnień udzielonych Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Grupy Kapitałowej PGE do realizacji dialogu społecznego w ramach sporów zbiorowych.

Porozumienie zakłada również prowadzenie konstruktywnego dialogu wspierającego PGE Energia Odnawialna w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nowej Strategii Grupy PGE.

PGE zachęca związkowców z innych spółek do prowadzenia rozmów na poziomie pracodawców, czyli poszczególnych spółek i oddziałów Grupy PGE.

Podpisane porozumienie pokazuje, że łatwiej jest wtedy o konstruktywny dialog, ponieważ każda spółka posiada specyficzny zakres działalność oraz strukturę organizacyjną i procedury.

Źródło: PGE Energia Odnawialna SA

Działy

Reklama