Paliwa dla energetyki

W Katowicach o transformacji górnictwa

– Zgodnie z ustaleniami spotkaliśmy się, by porozmawiać o tym, co udało się już wypracować oraz co jeszcze przed nami – mówi Artur Soboń, Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

W Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami strony społecznej branży górniczej. Prócz Artura Sobonia uczestniczyli w nim także Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Premiera oraz Piotr Dziadzio, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej. Obecny był również Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Na spotkaniu przedstawione zostały efekty prac zespołów roboczych, które od początku października zajmowały się wypracowaniem rozwiązań dotyczących przyszłości sektora górnictwa węgla kamiennego. Powstały one na podstawie porozumienia, jakie rząd podpisał z Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym 25 września. Zgodnie z jego treścią powstać ma umowa społeczna, która będzie regulować funkcjonowanie górnictwa w perspektywie 2049 r. oraz określi, w jaki sposób zostanie przeprowadzona jego transformacja. Podczas spotkania zaprezentowane też zostały propozycje dotyczące mechanizmu finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w procesie ich transformacji.

– Pokazaliśmy jak wyobrażamy sobie mechanizm wsparcia – podkreśla wiceminister Soboń.

W ramach prac przygotowawczych do opracowania umowy społecznej pracowały następujące zespoły robocze:

  1. trzy (tj. geologiczny, społeczny i likwidacyjny) w Polskiej Grupie Górniczej, Tauronie Wydobycie, Węglokoksie Kraj, Lubelskim Węglu Bogdanka. Celem tych zespołów było przeanalizowanie każdej jednostki produkcyjnej i wykazanie dat wyłączenia poszczególnych kopalń.
  2. zespół w JSW, którego celem było zaproponowanie nowego modelu funkcjonowania spółki w kierunku wydobycia wyłącznie węgla koksowego.
  3. zespół w Głównym Instytucie Górnictwa, którego celem była ocena wdrożenia poszczególnych czystych technologii węglowych.
  4. zespół w MAP, którego celem było opracowanie mechanizmu finansowania spółek górniczych.

Wszystkie zespoły zakończyły pracę. Przygotowano też protokoły końcowe. Dodatkowo Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało harmonogram dalszych prac nad wnioskiem notyfikacyjnym oraz niezbędnymi dokumentami dla Komisji Europejskiej. Ministerstwo opracowało również materiał informacyjny dla strony społecznej i jest w trakcie wyboru doradcy technicznego, który zweryfikuje materiały niezbędne w procesie transformacji.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało także nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ustawa została zgłoszona do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Do Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej skierowano też wniosek o rozpoczęcie prac nad umową dotyczącą transformacji województwa śląskiego.

Kluczowe prace, które należy teraz zrealizować to:

  1. Przedstawienie uzgodnionego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny.
  2. Koordynacja transformacji energetyki węglowej i kopalń.
  3. Wstępna weryfikacja biznesplanów spółek przez Doradcę Technicznego i Finansowego.
  4. Finalne programy operacyjne kopalń.
  5. Szczegółowe zasady udzielania dopłat.
  6. Prenotyfikacja i notyfikacja proponowanych zmian w Komisji Europejskiej.

 

– Jestem coraz lepszej myśli i mam przekonanie, że Komisja Europejska rozumie i podchodzi życzliwie do tego, co robimy – mówi Wiceminister Artur Soboń. Dodaje, że rozmowy będą kontynuowane w połowie stycznia, gdy strona społeczna zapozna się z materiałami. – Zakładamy, że z końcem marca powinniśmy mieć komplet dokumentów związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej – podsumowuje.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

 

Działy

Reklama