OZE

Niewystarczająca liczba ofert od małych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych i wykorzystujących biopłyny

Trzecia z przeprowadzonych w tym roku aukcji OZE, która odbyła się 10 listopada, pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.

Ten koszyk aukcyjny przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biopłyny mocy do 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,5 TWh o wartości 270 mln zł.

Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Wyniki aukcji będą publikowane sukcesywnie w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia i wyniki aukcji oraz na stronie BIP w zakładce Aukcje OZE.

***

  • Jak do tej pory odbyło się cztery z ośmiu zaplanowanych na ten rok sesji aukcji.
  • W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść max. 27,4 mld zł.
  • Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.
  • Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

[1] Art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki 

Działy

Reklama