OZE

Farmy wiatrowe w rejonie Poznania

Cztery farmy wiatrowe powstaną w Polsce Zachodniej dzięki kredytowi Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) w wysokości 184 mln złotych (42 mln euro). Finansowanie jest objęte gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i LBBW przekazały po 184 mln PLN (ok. 42 mln EUR) na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim. Farmy zostaną wybudowane przez niemiecką firmę wpd AG w lokalizacjach Jarocin–Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca–Kołaczkowo w rejonie Poznania. Łączna moc zainstalowana wyniesie 102,5 MW, co wystarczy do zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 60 tys. gospodarstw domowych w okresach szczytowego obciążenia.

Finansowanie EBI jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi główny filar planu inwestycyjnego dla Europy. W ramach tego planu EBI i Komisja Europejska współpracują ze sobą jako partnerzy strategiczni na rzecz zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jednym z celów EFIS jest rozwijanie sektora energetycznego – zwłaszcza w obszarze wykorzystania i dostarczania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym będzie stanowił istotny wkład w działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Ponadto umożliwi wspieranie słabiej rozwiniętego regionu, przez co pomoże w zmniejszaniu dysproporcji między regionami.

– Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym – powiedziała Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce. – Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie. Dzięki EFIS możemy wypełnić lukę na rynku poprzez udostępnienie oferowanego na korzystnych warunkach, długoterminowego finansowania w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. To ważna kwestia, ponieważ musimy stworzyć krajowi i jego mieszkańcom jak najlepsze warunki do budowania czystej i przyjaznej dla klimatu gospodarki przyszłości.

Paolo Gentiloni, Komisarz Europejski ds. Gospodarki, powiedział: Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że finansowanie udzielane przez EBI w ramach planu inwestycyjnego ułatwia budowanie nowych farm wiatrowych w Polsce. Dzięki wsparciu UE około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, jakie może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować przy tej przełomowej transakcji z czołowym niemieckim dostawcą na rynku energii odnawialnej, firmą wpd AG, oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – powiedział Thomas Christian Schulz, Dyrektor ds. Finansowania Infrastruktury i Transportu w banku Landesbank Baden-Württemberg. – Otwieranie nowych horyzontów jest wpisane w nasze DNA, dlatego na podstawie wnikliwej analizy podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu pierwszej inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce.

– Jesteśmy zadowoleni z korzystnego rozwoju sytuacji na polskim rynku, na którym firma wpd przeprowadza kolejne udane inwestycje. Mają one ogromne znaczenie dla naszego przedsiębiorstwa – ugruntowaliśmy naszą pozycję na kolejnym rynku – powiedział Hartmut Brösamle, Dyrektor ds. Operacyjnych w firmie wpd AG. – Dzięki prężnie działającemu zespołowi i długiej liście nowych projektów możemy zaangażować się w działalność na terenie Polski w perspektywie długoterminowej.

Obiekty będą eksploatowane przez spółki projektowe należące do przedsiębiorstwa wpd europe GmbH, które jest jednostką zależną wpd AG. Od końca lat 90. XX w. spółka wpd AG wybudowała i wdrożyła na całym świecie instalacje wiatrowe o łącznej mocy wytwórczej przekraczającej 4 GW, a EBI wspierał już wcześniej przedsięwzięcia w dziedzinie morskiej energii wiatrowej realizowane przez nią we Francji i w Niemczech. Część energii wytwarzanej przez farmy wiatrowe będzie objęta polskim programem wspierania energii ze źródeł odnawialnych.

Informacje o wpd AG

Założona w 1996 r. w Bremie spółka wpd AG zajmuje się planowaniem i realizacją przedsięwzięć w dziedzinie energetyki wiatrowej (lądowej i morskiej) oraz słonecznej w Niemczech i innych państwach europejskich, a także w Azji i na kontynencie amerykańskim. Przedsiębiorstwo wspiera projekty przez cały okres ich realizacji – od pierwszego pomysłu po demontaż lub ewentualną przebudowę źródła energii. W tym celu dzierżawi nieruchomości, projektuje elektrownie wiatrowe lub słoneczne zgodnie z indywidualnymi wymogami, uzyskuje niezbędne pozwolenia, ustala strukturę finansowania, uzyskuje najlepsze warunki zakupu urządzeń oraz gwarantuje sprawny przebieg projektu. Firma wpd AG zatrudnia ponad 2200 osób w 21 krajach.

Informacje o Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

LBBW jest jednym z największych banków w Niemczech, dysponującym aktywami o łącznej wartości 257 mld EUR i zatrudniającym 10 tys. osób (wg danych na 2019 r.). Jako bank uniwersalny – ukierunkowany na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, wolnych zawodów i samozatrudnionych – LBBW koncentruje swoją podstawową działalność na obsłudze klientów korporacyjnych, ale współpracuje również z klientami indywidualnymi i kasami oszczędnościowymi. Kolejne ważne obszary to finansowanie zakupu nieruchomości i finansowanie typu project finance oraz działania ukierunkowane na klienta na rynku kapitałowym, podejmowane we współpracy z bankami, kasami oszczędnościowymi i inwestorami instytucjonalnymi. LBBW wywodzi się z Badenii-Wirtembergii i tam głównie prowadzi działalność, ale ma również 19 oddziałów w 18 krajach na całym świecie.

Źródło: Komisja Europejska w Polsce

Działy

Reklama