OZE

Rząd podpisał porozumienie z firmami dotyczące biogazu i biometanu

13.10.2020 Ministerstwo Klimatu i 17 organizacji gospodarczych, w tym Konfederacja Lewiatan, podpisali list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego. Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój branży biogazu w Polsce.

Ze strony Ministerstwa Klimatu list intencyjny podpisali minister Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu Ireneusz Zyska. W imieniu Konfederacji Lewiatan podpis złożył prezydent Maciej Witucki.

– Rozproszona energetyka to szansa dla wielu polskich firm. Energia będzie wychodziła poza swoje tradycyjne rozumienie – podkreślił Minister Kurtyka.

– Przed Polską niezwykle intensywne zmiany w sektorze energetycznym związane z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwój OZE, w tym wytwarzanie energii z biogazu jest jednym z elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym oraz dywersyfikacji krajowej struktury źródeł wytwarzania energii. Upowszechnienie innowacyjnych technologii wykorzystujących energię biogazu niesie ze sobą duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości zaangażowanej w łańcuch dostaw dla technologii biogazowych – powiedział Maciej Witucki.

Wykorzystanie potencjału sektora biogazowego przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Zapewnieni również bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz dywersyfikację źródeł energii.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się m.in. do integracji środowisk zaangażowanych w rozwój sektora biogazowego, współpracę przy opracowywaniu raportu dotyczącego sytuacji w przemyśle biogazowym, dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji biogazu z biomasy czy zwiększenia zdolności wytwórczych przemysłu biogazowego i usług, a tym samym przyczynienie się do rozwoju eksportu.

List intencyjny podpisali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego, Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Inicjatywy dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Stowarzyszenia Krajowej Izby Biopaliw, Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, H. Cegielskiego-Poznań SA, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Jagiellońskiego.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama