News » Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej…

Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5

9 Paź 2020 Brak komentarzy Share 'Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5' on Facebook Share 'Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5' on Email Share 'Enea Elektrownia Połaniec zwiększyła moc dzięki kompleksowej modernizacji bloku nr 5' on Print Friendly

Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została do 242 MW moc bloku, co przekłada się na wzrost sprawności instalacji i obniżenie emisji. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT.

Inwestycja polegała na gruntownej modernizacji całego turbozespołu wytwarzającego energię elektryczną. Na nową wymieniona została część wysokoprężna i średnioprężna turbiny napędzającej generator, a także łopatki czwartego stopnia części niskoprężnej. Modernizację przeszedł także sam generator, a dodatkowo wymieniono szynoprzewody wyprowadzające prąd z generatora wraz z tzw. transformatorem blokowym. Kompleksowa modernizacja objęła również część ciśnieniową kotła, a w ramach projektu powstała instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR), pozytywnie wpływająca na parametry środowiskowe całej elektrowni. Inwestycja pozwoli na obniżenie emisji tlenku azotu o 60% w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

– W rezultacie prac modernizacyjnych blok nr 5 osiągnął wyższą sprawność, zwiększył moc o 17 MW oraz przedłużył czas eksploatacji. Zrealizowana inwestycja gwarantuje efektywną pracę elektrowni. Cieszymy się, że dzięki takim przedsięwzięciom mamy swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedział Bogusław Rybacki, Prezes Enei Elektrowni Połaniec.

– Dzięki szeregowi inwestycji Elektrownia Połaniec charakteryzuje się wysoką niezawodnością, co pozytywnie wpływa na system energetyczny w Polsce – PSE zawsze może na nas liczyć – dodał Krzysztof Pawełek, Wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec ds. Technicznych.

Zaawansowane prace modernizacyjne wymagały odstawienia bloku nr 5 na okres 181 dni. Pierwsza ponowna synchronizacja bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną nastąpiła w styczniu bieżącego roku. Następnie, na zmodernizowanych instalacjach przeprowadzono testy i pomiary gwarancyjne. Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od 21 października 2020 r. moc osiągalna bloku nr 5 została oficjalnie podwyższona do 242 MW, a całej Elektrowni Połaniec do 1 899 MW.

Modernizacja bloku nr 5 była ostatnią częścią dużego projektu „Feniks” realizowanego w Elektrowni Połaniec w latach 2013-2020. Jego celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności pracy elektrowni, poprzez gruntowną modernizację sześciu z siedmiu konwencjonalnych bloków energetycznych, przedłużenie ich żywotności oraz dostosowanie parametrów emisyjnych elektrowni do obowiązujących, bardziej wymagających standardów.

Inwestycja związana z modernizacją bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec wpisuje się w działania Grupy Enea w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań środowiskowych określonych w konkluzji BAT. Jest częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.

Źródło: ENEA SA

Wpis został opublikowany 9 Paź 2020 w następujących kategoriach: News, Technologie. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć