Elektroenergetyka

Ministrowie do spraw gospodarki Polski i Litwy: wzmacniamy nasze bezpieczeństwo energetyczne i inwestujemy w energię odnawialną

Wzmocnienie energetyczne Polski i Litwy, w tym inwestycje w energię odnawialną oraz wydatkowanie środków unijnych na transformację kluczowych sektorów gospodarki były jednymi z głównych tematów czwartkowych rozmów w Wilnie wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z ministrem Gospodarki i Innowacji Litwy Rimantasem Sinkevičiusem. Poruszono także temat sytuacji na Białorusi i polskiego zaangażowania w pomoc dla białoruskich firm w ramach programu Poland. Business Harbour.

Podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w czwartek w Wilnie, premierzy obu krajów Matusz Morawiecki oraz Saulius Skvernelis podpisali deklarację o strategicznym partnerstwie oraz dot. Białorusi. Oba kraje chcą promować dialog i współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, biznesu, ekonomii, mniejszości narodowych, kultury, edukacji oraz wymiany młodzieży.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz podkreśliła znaczenie poprawy bezpieczeństwa energetycznego obu państw.

– Odbudowa torów kolejowych pomiędzy Mozejkami a Renge była ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego krajów bałtyckich i poprawy ekonomicznej opłacalności inwestycji Orlen Lietuva. Doceniamy ten znak silnej polsko-litewskiej współpracy – powiedziała podczas rozmów z ministrem gospodarki i innowacji Litwy.

Minister rozwoju podkreśliła: Polska jest w trakcie opracowywania zmian w przepisach dotyczących lądowej energetyki wiatrowej. Dadzą one lokalnym władzom możliwość zezwolenia na budowę turbin wiatrowych, jeżeli pozwolą na to plany zagospodarowania przestrzennego.

Jak powiedziała wicepremier: Z zadowoleniem przyjmujemy litewską inicjatywę utworzenia transgranicznego europejskiego centrum innowacji cyfrowych Smart Energy Baltic. Jesteśmy bardzo mocno zainteresowani ułatwianiem i wspieraniem inicjatyw dotyczących cyfrowej transformacji systemu energetycznego, zapewniania wyższej efektywności energetycznej, promowania rozwoju produkcji energii odnawialnej, redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Minister Rozwoju podkreśliła nowe realia społeczno-gospodarcze: Dziś wiemy, że rozwoju gospodarczego nie można już mierzyć tylko PKB, ale trzeba go zrównoważyć. To oznacza godzenie celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Tylko zachowując równowagę między tymi trzema elementami, jesteśmy w stanie zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczną przyszłość i zrównoważony rozwój. Europejski Zielony Ład również podąża za tym tokiem myślenia i stając się nową strategią wzrostu – mówiła.

Konsultacje międyrządowe były także okazją do podpisania przez prezesa PKP Cargo Czesław Warsewicz i prezes LTG Cargo Egidijus Lazauskas umowy dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia join venture oraz obsługi pociągów intermodalnych obu spółek. Zawarto także list intencyjny pomiędzy UAB LTG Link i PKP Intercity S.A. na wdrażanie projektu uruchomienia połączenia kolejowego w relacji Wilno-Kowno-Białystok-Warszawa.

Wymiana handlowa między Polską a Litwą

Polsko-litewskie obroty handlowe wyniosły 5,5 mld euro w 2019 r. (wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego). Polska jest 6. największym inwestorem na Litwie. Nasze inwestycje bezpośrednie w tym kraju wyniosły 968 mln euro i stanowią ok. 4,5% polskiego kapitału ulokowanego za granicą.

Inwestycje litewskie w Polsce osiągnęły 386 mln euro, a ostatnią znaczącą wśród nich  jest przejęcie przez Maxima Groupe sieci supermarketów Stokrotka.

Polsko-litewska współpraca w energetyce

Polska spółka działająca na Litwie Lotos Geonafta jest zainteresowana wykorzystaniem złóż węglowodorów na szelfie litewskim.

Z kolei litewskie firmy energetyczne – Ignitis, Sun Investment Group, a także państwowy koncern Lietuvos Energija biorą pod uwagę inwestycje w sektor energii odnawialnej w Polsce.

W trakcie konsultacji międzyrządowych poruszono także kwestię sfinalizowania budowy elektrociepłowni w Wilnie przez Budimeks i Rafako.

Sytuacja na Białorusi i jej wpływ na gospodarkę Polski i Litwy

Pogorszenie sytuacji ekonomicznej na Białorusi może mieć dalsze skutki gospodarcze na sąsiadujące państwa UE. Gdyby doszło do ograniczenia w przepływie towarów oraz ograniczenia importu towarów z Polski i Litwy miałoby to negatywny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorców w naszych krajach.

Polska zamierza w najbliższym czasie zaangażować Parki Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne w tworzenie dedykowanych ofert współpracy dla informatyków i białoruskich przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje uruchomienie II edycji programu Poland Prize. Jest to program akceleracyjny dla mikro i małych przedsiębiorców, do którego chcemy zaprosić białoruskie firmy.

Perspektywy polskiej gospodarki w czasie pandemii Covid-19

Polska gospodarka okazała się bardziej odporna niż przewidywano na światową recesję wywołaną pandemią koronawirusa. Początkowe ostrożne szacunki wskazywały na spadek PKB o 4,6%, jednak najnowsze dane Ministerstwa Finansów sugerują, że wyniesie on około 3%. Tak korzystne prognozy to głównie zasługa silnego eksportu, konsumpcji i planowanych inwestycji publicznych.

Kryzys w pierwszych miesiącach pandemii dotknął głównie sektory usług, oparte na krajowym i międzynarodowym przepływie osób. Dotyczy to turystyki, gastronomii, handlu detalicznego, transportu.

Polsko-litewska współpraca w turystyce

Polska jest zainteresowana pogłębieniem współpracy z Litwą w zakresie turystyki, w wymiarze bilateralnym, jak i wielostronnym. Oferujemy turystykę kulturalną, medyczną, aktywną i specjalistyczną, a także turystykę biznesową. Polska zapewnia podróżnym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Obowiązują one w hotelach, restauracjach, parkach rozrywki.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Działy

Reklama