Elektroenergetyka

Innowacyjna technologia przyspieszy skablowanie sieci

Nowoczesna technologia płużenia kabli wkracza do polskiej energetyki i już niebawem do codziennych działań Grupy TAURON. Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych pozwala na przyspieszenie prac oraz na ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne. Pierwsze w Polsce prace płużenia z wykorzystaniem technologii sprowadzonej z Austrii, przeprowadzone zostały w TAURON Dystrybucja.  

Aktualnie niemal 40% linii energetycznych średniego napięcia TAURONA jest już skablowanych, a w perspektywie długoletniej firma planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych. Spółka poszukuje więc technologii pozwalających na najbardziej efektywne i szybkie prowadzenie tych prac w terenie. Płużenie to technologia wykorzystująca pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel energetyczny metodą bezwykopową.

-Testy technologii płużenia prowadziliśmy już w zeszłym roku, jednak z wykorzystaniem innego, mniej zaawansowanego technicznie urządzenia. Obecnie przekonujemy się, jak szybko i sprawie można zrealizować zadanie inwestycyjne przy pomocy tej technologii – mówi Jacek Duniec, Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Krakowie.

W technologii płużenia ważne są również względy ekologiczne. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby niekorzystnie wpływać na uprawy w terenach wiejskich.  Nie ma również zagrożenia uszkodzenia np. korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym finalnie ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Sam kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewni jego dłuższą bezawaryjną pracę.

Technologia płużenia może być wykorzystywana przy pracach ziemnych usprawniających, modernizujących lub rozbudowujących sieci energetycznej średniego napięcia (SN). W przypadku prac na sieci TAURON Dystrybucja przeprowadzone płużenie dotyczyło przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową oraz budowy powiązania linią średniego napięcia pomiędzy dwoma stacjami transformatorowymi. W obu przypadkach wykonane prace pozwolą na poprawę pewności zasilania klientów i zmniejszenie awaryjności sieci. Prace zostały przeprowadzone we współpracy z firmą ENTSO.

– Zalety technologii, to przede wszystkim szybkie tempo przeprowadzenia prac, mniej zaangażowanych osób w ich trakcie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów położenia kabla. Kolejną przewagą tej metody nad tradycyjną, jest zdecydowanie mniejsza ingerencja w teren a tym samym możliwość szybszego przywrócenia terenu do stany wyjściowego – mówi Paweł Ziobro, Wicedyrektor Sprzedaży ENSTO.

Prace pilotażowe prowadzone były w TAURONIE w dwóch lokalizacjach. Na terenie Oddziału w Opolu w miejscowości Zameczek koło Kluczborka, gdzie kabel został położny na odcinku ok 1200 m oraz w miejscowości Stara Wieś/Słopnice koło Limanowe, w której  płużenie odbyło się na odcinku ok. 800 m. Płużenie kabli SN zostały wykonywane pługiem ciągnionym o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu kabla trzyżyłowego o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia.

Prąd pod ziemią

Na koniec 2019 r. TAURON Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w TAURONIE średnio o tysiąc kilometrów a wpływ na przyrost linii kablowych SN ma przebudowa istniejących ciągów, rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

TAURON Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Szczególnie w tych miejscach linie napowietrzne są narażone na uszkadzania w wyniku działania gwałtownych zjawisk pogodowych. Dlatego tak ważne jest kablowanie linii oraz poszukiwanie rozwiązań, które przyśpieszą i zautomatyzują ten proces.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama