OZE

300 mln zł na odwierty geotermalne

Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czeka na nie aż 300 mln zł. Dokumenty można składać do 30 września 2020 r.

– Geotermia to w polskich warunkach najlepsze i najczystsze odnawialne źródło energii. Nowy program stanowi kompleksowy instrument wsparcia walki o czyste powietrze. Odpowiada potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, przy zaostrzających się normach niskiej emisji CO2 i konieczności prowadzenia zrównoważonego rozwoju. Jest to zdecydowanie najbardziej ekologiczne rozwiązanie – podkreślił Minister Środowiska Michał Woś.

Temat geotermii w ostatnim czasie stał się bardzo popularny w środowiskach naukowców, przedsiębiorców i rolników, choć sama idea wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych w Polsce liczy sobie już prawie 40 lat.

– Wykorzystanie zasobów geotermalnych może przyspieszyć walkę o czyste powietrze w Polsce. Geotermia odnosi sukcesy w sektorze ciepłownictwa, czego doskonałym przykładem jest geotermia w Mszczonowie.  Nie generuje odpadów, jest bezemisyjna i całkowicie bezpieczna – dodał Wiceminister Klimatu i Poseł ziemi mszczonowskiej Jacek Ozdoba.

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” wspiera przedsięwzięcia wykorzystujące geotermię. Nadrzędnym celem wykorzystania wód termalnych  jest ciepłownictwo. Oprócz korzyści środowiskowych, woda geotermalna wykorzystywana jest również do celów rekreacyjnych, zdrowotnych i w rolnictwie ekologicznym.

Nowy program stawia na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy równoczesnym zwiększeniu liczby odwiertów geotermalnych. Ponadto upraszcza procedury przygotowywania projektów robót geologicznych. Efektem tych działań będzie rozwój geotermii przy mniejszych nakładach finansowych samorządów.

– Dla grupy kapitałowej PGNiG inwestycje w czyste odnawialne źródła energii stanowią ważny element rozwoju spółki. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla samorządów, gdzie realizujemy odwierty geotermalne, jak również chcemy rozwijać innowacyjne rozwiązania dla wykorzystania istniejących odwiertów węglowodorowych celem pozyskiwania ciepła z zasobów ziemi – powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Działy

Reklama